İMO'da Serkan Engin adaylığını açıkladı

TMMOB İnşaat Mühendisler Odası Kocaeli Şubesi adayı Dr. Serkan Engin, yoğun katılımla gerçekleştirdiği basın toplantısıyla adeta gövde gösterisi yaptı

12-13 Şubat tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan TMMOB İnşaat Mühendisler Odası Kocaeli Şubesi (İMO) seçimleri öncesi heyecan sürüyor. Mevcut başkan Kahraman Bulut’un TMMOB’un 3 dönem kuralı nedeniyle aday olmayacağı kongrede Utkan Mutman geçtiğimiz ay adaylığını açıklamıştı. Mutman’ın adaylığını açıklamasından sonra KOÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Serkan Engin’de Maide Restaron’da yoğun katılımla gerçekleşen programda aday olduğunu açıkladı.

ESKİ BAŞKANLAR KATILDI

İMO Başkan Adayı Serkan Engin’in adaylık açıklamasına İMO Kocaeli Şubesi eski Başkanı Aykut Bozokurt, İMO Şube eski Başkanı Keramettin Gençtürk, Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mücahit Opan, İMO Gebze Temsilciliği eski Başkanı Ziya Topal ve oda üyeleri katıldı. Gerçekleşen basın toplantısına odaya kayıtlı genç mühendislerin ilgisi yoğun oldu. Gençler Serkan Engin’e yoğun ilgi gösterdiler. İMO adayı Engin’in yeni “dönem gençlerin dönemi olacak”açıklamasın gençler üzerinde etkili olduğu görüldü.

ODA ESKİ BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR

Program konuşan İMO Başkan Adayı Serkan Engin, “Mesleki gelişimi sağlamak amacıyla 1954 yılında Elazığ, İstanbul ve İzmir olmak üzere 3 şube ile kurulan inşaat mühendisleri odamıza bağlı Kocaeli şubemiz de 1998 yılında kurulmuştur. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubemizin bu günlere gelmesinde kurucu şube başkanımız Keramettin Gençtürk başta olmak üzere Naci Özman, Bekir Güre, Aykut Bozkurt, Abdurrahman Çuhadar, Tolga Ok ve Kahraman Bulut başkanlarımıza ve onların yönetim kurulu üyelerine Kocaeli şubemizin kurulması, tesisleşmesinin sağlanması, mevcut haldeki oda binamızın yerinin alınması, inşaatının, bina içi tefrişinin yapılması ve bugünkü çehresine kavuşturulması, konusundaki üstün çabaları için çok teşekkür ediyorum.

“KENT VE ÜLKE ADINA KAYIP”

Şubemizin, kuruluşundan bu yana geçen 23 sene içinde, kurulduğu andaki durumundan çok daha ötede bir yerde olduğu tartışmasızdır. Ancak, geldiğimiz noktada, odamız, yaklaşık 3500 üyesi ile kentimizin ve meslektaşlarımızın önderi olması gerekirken sadece rutin işleyişini sürdürebilme ve ayakta kalma çabası içindedir. Bu mesleğimiz, meslektaşlarımız, kentimiz ve ülkemiz adına önemli bir kayıptır. Her ne kadar 3 bin 500’e yakın üyemiz olsa da, odamıza gelen meslektaş sayımız hemen hemen bu sayının dörtte biri kadar olup bunların da çoğu da mesleki olarak alınması gereken resmi belgeleri alma gayesi ile odamıza uğramaktadır. Çok daha önemli sayıdaki meslektaşımız seçimden seçime odamıza gelmekte, bundan daha fazlası da, iş hayatından çekildiği, iş hayatına giremediği veya odamızdan ümidini kestiği için yolunu dahi bilmemektedir.

“ODA İÇİN DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ”

Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Bu anlayış ve enerjisini kaybetmiş bir ekip ile odamızın ve meslektaşlarımızın bulunduğu yerden bir adım öteye gitmesi ve yeni ufuklara yelken açması mümkün değildir. Geleceğe doğru büyük bir atılım ancak dinamik, enerjisi yüksek, herkesi kucaklayan yeni bir oluşum gerçekleşebilecektir. Bu sebeple meslek odamız için değişim zamanı gelmiştir. Bildiğiniz üzere, tüm meslektaşlarımızın kendisini ait hissettiği, dayanışmanın önde olduğu bir meslek odası yaratmak ve bu sayede, her bir meslektaşımızın mesleki ve toplumsal gelişimin çok daha ileriye taşınması gayesiyle 25 Eylül 2021 tarihinde yola çıktık ve İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin 13. Dönem Yönetim kurulu başkanlığına adaylığımızı açıkladık” dedi.

Ergin, genel kurulda başkan seçildikten sonra odaya getireceği yenilikleri şöyle sıraladı;

1-) Tüm meslektaşlarımızın çok daha ileri hedeflere ulaştırılması için sağlanması gereken ilk koşul hiçbir meslektaşımızın kendini dışlanmış hissetmediği, her görüşe, her kesime, her üyemize eşit mesafede olan, tarafsız, şeffaf ve ana ilkesi mühendislik etiği olan bir yönetim anlayışıdır. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubemizin 12. Dönem Genel kurulunda, mevcut yönetim kurulumuzun önerisi ve genel kurula katılan tüm üyelerimizin oy birliği ile divan kurulu başkanı seçilerek, tarafsızlığı üyelerimizce tescillenmiş bir başkan adayı ve ekip arkadaşları olarak yeni dönemdeki ilk hedefimiz her meslektaşımızın kendisini ait hissettiği bir meslek odası yaratmaktır. Bunun da yolu bahsedildiği gibi tarafsız, şeffaf, her görüşe, her üyemize eşit mesafede durmaktır. Birlik ideali ile yola çıktığımız ekip arkadaşlarımız da bu anlayışa sahip her görüşten, her yaştan, ilimizin her bölgesinden bir araya gelmiş meslektaşlarımızdır. Dolayısı ile meslektaşlarımız arasında birlikteliğin sağlanması, herkesin oda yönetimi herkesin oda başkanı olma gayesiyle yola çıkmış bizler için hiç de zor değildir.

2-) Bu birlikteliğin ve oda aidiyetinin sağlanmasından sonra yerine getirilmesi gereken bir diğer husus da meslektaşlarımız tarafından yürütülen her faaliyet grubunun sorunlarının tespit edilmesi ve bunlara çözümler üretilmesidir. Bu kapsamda meslektaşlarımızın faaliyet alanı olan, yapı denetim, taahhüt, müteahhitlik, proje, tasarım, laboratuvar, şantiye şefliği, iş sağlığı güvenliği gibi tüm alanlar için o faaliyet alanında çalışan, bu çalışma gruplarına katılmaya istekli üyelerimizin katılımı ile çalışma komisyonları oluşturulacaktır. Oluşturulacak çalışma komisyonları etkin olarak kullanılıp o faaliyet alanındaki sorunlar tespit edilerek bu sorunların çözümü için gerekli çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde inşaat mühendisleri odamız vasıtasıyla yürütülecektir. Gerekirse ülke çapında konuya dikkat çekmek için çalıştaylar ve sempozyumlar gerçekleştirilecektir.

3-) Günümüzde iletişim teknolojisinin baş döndürücü gelişimi sonucunda bilgiye ulaşmak hiç de zor değildir. Ancak ulaşılan bilginin de doğru olup olmadığı karşılaşılan soruna uygun olup olmadığı da sorgulanması gereken bir husustur. Bu kapsamında, meslektaşlarımızın faaliyet alanları ile ilgili karşılaştıkları spesifik sorunların çözümüne katlı sunmak amacıyla odamız bünyesinde danışma birimi olarak yararlanabilecekleri her faaliyet alanının önde gelenlerinden ve akademisyenlerden oluşan bir kurul oluşturularak bu kurul vasıtası ile üyelerimizin sorunlarına çözüm üretilmesi, üyelerimizin nitelikli bilgiye ulaşması sağlanacaktır.

4-) Şeffaf yönetim anlayışının gereği olarak 6 ayda bir tüm üyelerimizin katılımı ile odamız faaliyetlerinin açıklandığı, sorunlarımızın ve çözüm önerilerimizi tartışıldığı geniş katılımlı toplantılar yapılacaktır.

5-) Odamıza gelecek bilirkişilikler talep eden üyelerimize uzmanlık alanına göre adil bir şekilde sırayla dağıtılacaktır.

6-) Üyelerimiz arasında dayanışmayı arttırmak amacıyla piknik, futbol turnuvası, gezi, kamp, film izleme gibi sosyal faaliyetler yapılacaktır.

7-) Değerli meslektaşlarım, odamız üyesi meslektaşlarımızın yarıya yakını otuz yaşının altında ve bunlar arasında bulunan önemli bir kısmı da yeni mezun olmuş iş, aş, gelecek kaygısı taşıyan genç meslektaşlarımızdır. Dolayısı ile bu gençlerimizi göz ardı etmemiz mümkün değildir. Gençlerimizi göz ardı etmemiz mümkün olmadığı gibi, bu gençlerimize iş, aş sunan işveren konumundaki meslektaşlarımızı da göz ardı etmemiz mümkün değildir. Çünkü biri olmadan diğerinin de varlığını sürdürmesi olanaklı olmayacaktır. Bu sebeple işveren meslektaşlarımızın, her faaliyet alanında kamuda ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın, iş hayatına katılmak isteyen genç meslektaşlarımızın mesleki gelişiminin sağlanması en büyük önceliğimizdir.

8-) En nihayetinde tüm eğitimler ve tecrübe aktarımı sağlanan bu gelişimin ana hedefi meslektaşlarımızın mali ve sosyal yönden geliştirilmesidir. Özellikle genç meslektaşlarımızın iş hayatına katılımının kolaylaştırılması için işveren meslektaşlarımız, mesleğimizle ilintili sektör şirketleri ve kamu işbirliği ile kariyer günleri düzenlenecektir. Bu sayede genç meslektaşlarımız iş, aş ve daha iyi bir geleceğe kavuşurken, işveren konumunda meslektaşlarımızda daha nitelikli çalışanlarla daha büyük hedeflere yol alabilecektir.

DR. SERKAN ENGİN KİMDİR?

1978 yılında Fethiye’de doğmuş olup, ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. 1996 yılında girdiği Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2000 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitenin İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında 2005 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü’nü 2013 yılında bitirmiştir. Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği anabilim dalından 2014 yılında doktora, 2018 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği anabilim dalında ikinci yüksek lisans derecesini almıştır. Halen Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde eğitimini sürdürmektedir.

Çalışma hayatına 2000 yılında İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak başlamış, 2001-2017 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev almıştır. 2017 yılından itibaren aynı bölümde Dr. Öğretim Üyesi, 2018 yılından itibaren aynı zamanda bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Üniversite eğitimi sırasında başlamış olduğu futbol hakemliğini 10 yıl sürdürmüş ve bu süre içinde 4 yıl Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği yönetiminde sekreter ve sayman üye olarak görev almıştır.

Faal futbol hakemliğinden sonra il futbol gözlemcisi olarak amatör spora katkı sunmuştur. Devam eden süreçte Kocaeli 1937 Seka Spor Kulübü yönetiminde 3 yıl süre yöneticilik yapmıştır.İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen deprem ile ilgili toplantılara ve TMMOB Merkezi ve İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen “yapı denetimi” ile ilgili sempozyumlara, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Sakarya Şubesi, Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği” sempozyumlarına konuşmacı olarak katılmıştır. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen temel bilirkişilik eğitimlerinde eğitmen olarak görev almıştır. İnşaat Mühendisliği ile ilgili çeşitli konularda bilirkişilik yapmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin 2020 yılında yapılan 12. Dönem Genel Kurulunda Divan Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

#

06 Kas 2021 - 15:31 - Kentgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Demokrat Kocaeli Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Demokrat Kocaeli hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Demokrat Kocaeli editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Demokrat Kocaeli değil haberi geçen ajanstır.


Kocaeli Markaları

Demokrat Kocaeli, Kocaeli ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (262) 323 40 00
Reklam bilgi