12 Nisan 2021 Pazartesi 18:58:31

Üretim İdeolojisi

Paylaş

Doğu Bloku’nun çözülüşüyle beraber...

Tarihin sonunun geldiği...

İdeolojilerin çöktüğü iddia edildi...

 

* * *

 

Aradan yaklaşık çeyrek yüzyıl geçip de...

Molozlardan yayılan toz duman çöktükçe...

Ne tarihin sonunun geldiğini...

Ne ideolojilerin öldüğünü görüyoruz...

 

* * *

 

Şu var ki...

Yeni dünya dengeleri, insanlığın yeni ihtiyaçları...

Yeni ideolojik açılımlar gerektiriyor...

 

* * *

 

Toplumlar eşitsiz geliştikçe...

İhtiyaçlar ve öncelikler de değişiyor...

Ve en azından şimdilik...

Evrensel ideolojiler yerine...

Daha yerel veya bölgesel ideolojiler ihtiyaç haline geliyor...

 

* * *

 

Mesela...

Avrupa için...

Amerika için...

Salt teknik bir kavram olan ‘üretim’...

Benim için başlı başına...

İdeolojik bir kavram haline geliyor...

 

* * *

 

Üretim Ekonomisi’ni savunmak...

Başlı başına bir ideolojik tavırdır...

Başlı başına bir ideolojik çizgi mücadelesidir...

 

* * *

 

Türkiye’de...

‘Üretim Ekonomisi’ni savunmak demek...

Bağımsızlık mücadelesi vermek demektir...

Bilimsel eğitim mücadelesi vermek demektir...

Anti-emperyalizmi savunmak demektir...

Toplumsal uzlaşıyı savunmak demektir...

Gelir adaletini savunmak demektir...

Milli tarımı savunmak demektir...

Milli yazılımı savunmak demektir...

Yüksek teknolojiyi savunmak demektir...

Yüksek demokratik standartları savunmak demektir...

Anadolu’nun farklı mezheplerden, farklı etnisitelerden insanlarını...

Çocuklarının ortak geleceği adına birleştirmek demektir...

 

* * *

 

Türkiye’de tıkanan siyaset mekanizmasının sorunu...

Soğuk Savaş döneminin referanslarıyla...

Bugünün Türkiye’sinde çözüm üretmeye çalışmaktır...

 

* * *

 

Türkiye’nin üretimden koparılması...

Tarımının bitirilmesi...

Sanayisinin bitirilmesi...

Üretemez hale gelmesi...

Başlı başına emperyalizmin...

İdeolojik-politik programının ana eksenidir...

 

* * *

 

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şey...

Siyasi mücadeleyi...

“Üretim Ekonomisi” eksenine oturtmaktır...


 

* * *


 

Bunu başardığımız gün...

Kimi eski hasımlarımızın yeni dostlara...

Kimi eski dostlarımızın yeni hasımlara...

Dönüştüğünü göreceğiz...

 

* * *

 

Üretim ekonomisi ekseninde...

Yeni bir siyasi mücadele başlatabildiğimiz gün...

Sol damardan gelip de...

Bugün liberalizmi savunanların...

Milli Görüş’ten gelip BOP’u savunanların...

Atatürkçü görünüp...

Yabancı sermayenin acenteliğini yapanların...

Ülkücülüğü savunup...

NATO’culuk yapanların...

Aynı yerde buluştuğunu...

Göreceğiz...

 

* * *

 

Üretim ekonomisi ekseninde...

Yeni bir siyasi mücadele başlatabildiğimiz gün...

Sol’un...

Milli Görüş’ün...

Ülkücüler’in...

Millici damarlarının...

İçlerindeki çürükleri ayıklayarak...

Ve farklılıklarını koruyarak...

Yeni bir Türkiye inşasında...

Yan yana düştüklerini göreceğiz...


 

* * *


 

Esas itibariyle benim için...

Emperyalist bir proje olan...

Ergenekon operasyonlarının taşeronlarından olan...

Altan kardeşlere nazaran..

Ağır sanayi hamlesi için dövünüp duran...

Rahmetli Erbakan ile...

Daha çok ortak paydam var...

 

* * *


 

“Üretim Ekonomisi”ni savunanlar...

Birbirleriyle konuşmaya başladıkça...

Çözüm üretme arayışına girdikçe...

Kültürel önyargılarını aşmayı da...

Tarihi küskünlüklerini aşmayı da...

Birbirlerine yaptıkları haksızlıkları aşmayı da...

Kucaklaşmayı da başaracaklar...

 

* * *

 

Çünkü bizler...

“Üretim Ekonomisi”ni başaramazsak...

Hepimizin gelecek nesillerini...

Kahredici bir esaret ve vatansızlık bekliyor...