20 Nisan 2021 Salı 16:45:13

Amerika kendi bacağına mı sıkıyor?

Paylaş

Amerika bugünkü mutlak üstünlüğü...

2. Dünya Savaşı’nın sonuna yaklaşılırken...

1 Temmuz 1944’te yapılan...

Bretton Woods Konferansı’na borçludur...

* * *

IMF’nin...

Dünya Bankası’nın...

Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulmasına karar verilen toplantıda...

Amerikan Doları’nın da...

Dünya rezerv parası haline getirilmesi kararlaştırılmıştı...

* * *

Bu sayede...

1. ve 2. dünya savaşlarına yol açan...

Ticaret savaşlarının...

Gümrük duvarı savaşlarının...

Devalüasyon savaşlarının önüne geçilecekti...

* * *

Amerikan ekonomisini...

Dünyanın merkezi ekonomisi haline getiren bu kararlar sayesinde...

ABD; küresel ekonomi ve küresel siyasetin hakimi oluverdi...

* * *

Başlangıçta...

Altına endekslenen dolar...

1973’te...

ABD’nin bu kararı tek taraflı feshetmesiyle...

Yine de dünya rezerv parası özelliğini korudu...

* * *

Bunun en önemli nedeni...

Petrol piyasasının...

Dolar üzerinden işlem görmesiydi...

* * *

Dünya piyasalarında...

Bir daha ticaret savaşları yaşanmaması maksadıyla kurulan...

Ve ABD’nin denetimine verilen bu sistem...

Son günlerde ve bizzat...

Bu sayede dünya jandarması kudretini elde eden...

ABD tarafından...

Yerle bir ediliyor...

* * *

Başkan Trump...

Gümrük duvarlarını yükseltmek ve diğer yöntemlerle...

Avrupa Birliği ve Çin başta olmak üzere...

Dünyanın geri kalanına karşı...

Amansız ticaret savaşları ilan ediyor...

* * *

Trump’ın bu sert politikaları...

Kısa vadede...

Amerikan ekonomisinde canlanmaya ve...

İşsizliğin azalmasına yol açacak gibi görünüyor...

* * *

Diğer yandan...

Trump’ın bu politikalarda ısrar etmesi...

Daha şimdiden...

Dünya ekonomisinin diğer güçlü aktörlerini...

Amerika’ya karşı bir araya getiriyor...

* * *

Yakın zamanda...

Bu bir araya gelişin...

Daha güçlü meydan okumalarla devam edeceğini...

Hep beraber göreceğiz...

* * *

Trump liderliğindeki ABD...

Görünüşe göre...

Bindiği dalı kesiyor...

Kendi bacağına sıkıyor...