16 Nisan 2021 Cuma 20:15:23

Üretelim diyen herkes kardeşimdir!

Paylaş

Borçlandırma...

Borca alıştırma...

Bir emperyalist projedir!

* * *

Tıpkı bir uyuşturucu tüccarının...

İnsanları bağımlılık derecesinde uyuşturucuya alıştırıp...

Kendisine daimi müşteriler yaratması gibi...

Amerikan emperyalizmi de...

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra...

Klasik Sömürgecilik Çağı’nın...

Yani topla, tüfekle ülkeleri işgal etmeyi amaçlayan...

Sömürgecilik çağının kapandığını...

Ve hedef ülkeleri...

Borca batık hale getirerek...

Onların üretim güçlerini yok ederek...

Tarım, hayvancılık ve sınai üretim güçlerini yok ederek işleyecek...

Yeni bir sömürgecilik stratejisi geliştirdi...

* * *

Türkiye Cumhuriyeti maalesef...

Amerikan Kongresi tarafından hazırlanan... 

(75-80 Sayılı)...

“Türkiye ve Yunanistan’a Yardım Kanunu” uyarınca...

12 Temmuz 1947 tarihinde imzaladığı...

Yardım anlaşmasıyla...

Zokayı yutarak...

Amerikan emperyalizminin kurbanları arasına girdi...

* * *

İsmet Paşa döneminde imzalanan bu anlaşma...

Türkiye’nin ABD emperyalizminin kucağına düşmesinde...

Dönüm noktası oldu...

* * *

Daha sonra iktidara gelen...

Demokrat Parti ve takip eden iktidarlar dönemlerinde ise...

Bu bağımlılık giderek arttı ve kronik hale geldi...

* * *

Bu emperyalist program kapsamında...

Türkiye’ye verilen borçların amacı...

Türkiye’nin sanayi, tarım, hayvancılık ve teknoloji alanında...

Atılım yapması değil...

Tam tersine...

Amerikan ve Avrupalı emperyalist ülkelerin ürünlerine pazar alanı açmak için...

Ve sürekli bir borç baskısı altında tutup...

Siyasi tahakküm kurmak için...

Türkiye’nin üretim gücünü çökertmekti...

* * *

Türkiye’nin borç batağı derinleştikçe...

Ülkemizin kilit noktalarına yerleştirdikleri...

Ve komisyoncu hale getirdikleri...

Yandaş yerli iş adamları aracılığıyla...

Ülke ekonomisi ve siyaseti üzerine baskı kurdular...

* * *

Kah mevcut hükümetleri köşeye sıkıştırdılar...

Kah proje partileri teşkilatlandırıp...

Onlardan...

Daha baştan...

Ekonomik ve siyasi taahhütler alarak...

İktidara taşıdılar...

* * *

Ve bugün gelinen noktada...

Türkiye tarımı...

Türkiye hayvancılığı...

Türkiye sanayisi...

Türk eğitim sistemi...

Türk bankacılık ve finans sistemi...

Daha da kötüsü...

Milli psikoloji ve moral değerler...

Tam anlamıyla çökertilmiştir...

* * *

Bugün Türkiye’nin yaşadığı kriz...

Daha önce yaşanmış krizlerden daha derindir...

Ve nitel olarak farklıdır...

Çünkü milli özel sermayenin yanında...

Devletin ekonomideki rolü de...

Vahşi özelleştirme programlarıyla...

Hükümetler eliyle...

Ancak son 16 yılda...

Çok daha enerjik ve istekli bir biçimde...

Yok edilmiştir...

* * *

Türkiye’nin bu kadar kolay çökertilmesinde...

En önemli etken...

Ülkenin milli kuvvetlerinin...

İtiraz gücünün...

Planlı, programlı kısır ideolojik tartışmalarla parçalanması...

Birbirine düşman kamplara ayrılmasıydı...

* * *

Bugünün Türkiye’sinde...

Vatanseverliğin ölçüsü...

“Borçsuz ve Üreten Türkiye” istemektir...

* * *

“Borçsuz ve Üreten Türkiye” talebi...

Türkiye için beka meselesidir...

* * *

Muhafazakarmış...

Solcuymuş...

Sağcıymış...

Ülkücüymüş...

Sosyalistmiş...

Hiç farketmez...

* * *

Borca batık...

Üretim gücü çökmüş...

Gelecek nesilleri borçlu doğan...

Bir ülkede...

Bu ideolojik ayrımların hiçbiri bizi ve gelecek kuşaklarımızı kurtarmaz...

Ve ağız gargarasından öte değer taşımaz!!!

* * *

“Borçsuz ve Üreten Türkiye” isteyen...

Bunun için proje ve program üreten...

Bir araya gelen...

Her kim varsa...

Kardeşimdir...

* * *

Çünkü...

Söz konusu vatan...

Ve gelecek nesillerimizin esaretten kurtarılması ise...

Gerisi sadece...

Teferruattır!!!