16 Nisan 2021 Cuma 20:24:36

Kapitalizm mi ekoloji mi?

Paylaş

Serbest piyasa ekonomisinin...

Sürekli büyümeye bağımlı yapısı...

Uzun bir süredir doğa severleri...

Bilim adamlarını ve çevreye karşı duyarlı insanları...

Derin derin düşündürüyor...

* * *

Sürekli büyüyen dünya nüfusu...

Sürekli büyüyen tüketim alışkanlıkları...

Sürekli büyüyen üretim faaliyetleri...

Dünyamızın ekolojik dengesini geri dönülmez bir çöküşe mi hazırlıyor?

Yoksa...

Büyümeyle ekolojik dengenin aynı anda sağlanması iddiasındaki...

‘Yeşil Büyüme’ mümkün mü?

* * *

Fosil yakıtların yerine...

Rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji teknolojilerinin...

Geri dönüşümlü malzeme teknolojilerinin...

Gözle görülür bir biçimde geliştirilmeye devam etmesi...

İlk etapta insanlara umut ve cesaret verse de...

Yapılan bazı bilimsel araştırmalar...

Maalesef dünyamızın ve insanlığın geleceğine dair...

Alarm zillerinin çaldığını gösteriyor...

* * *

İlk olarak 2012 yılında...

Rio de Janeiro’da...

‘Yeşil Büyüme’ adıyla yapılan Birleşmiş Milletler Konferansı’ndan bu yana...

Gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar...

‘Umutlanmak’ yerine ‘alarma geçme’nin...

Daha faydalı olacağını gösteriyor...

* * *

Foreign Policy dergisinin...

‘Büyüme neden yeşil olamaz’ adıyla yayınladığı makalede...

Tam da bu konuyu ele alıyor...

* * *

Buna göre:

* * *

Bilimsel araştırmalar...

Balıklar, hayvanlar, mineraller, ormanlar, metaller, fosil yakıtlar dahil...

Doğal kaynakların tüketiminin...

Sürdürülebilir üst sınırının...

Yıllık 50 milyar metrik ton olduğunu gösteriyor...

* * *

Bilimadamları...

2012 yılındaki kaynak tüketiminin...

70 milyar metrik tonla...

Kabul edilebilir üst sınırı çoktan aştığını gösteriyor...

* * *

Yani?

Doğanın kendisini yenileyebileceğinden...

Daha fazlasını tüketmeye başlamışız bile...

* * *

Yine Foreign Policy’nin makalesine göre...

2012’den sonra yapılan...

3 ayrı bilimsel çalışma...

2050 yılında...

Küresel tüketimin...

Sırasıyla...

93, 95 ve 132 milyar metrik ton olacağını gösteriyor...

* * *

Demek ki bilim adamları...

En iyimserinden en karamsarına...

Küresel bir doğa felaketine doğru gittiğimizi öngörüyor...

* * *

Peki çözüm nerede?

* * *

Öyle görünüyor ki...

Üretim teknolojilerini ne kadar yeşil hale getirirsek getirelim...

Kapitalizmin...

Kendisine yeni pazarlar açmak için...

İnsanlığa pompaladığı...

Tüketim Toplumu İdeolojisi karşısında...

Küresel bir zihniyet devrimi yapmazsak...

Yani daha azla yetinen...

Daha az tüketen...

Ve dolayısıyla daha az üreten...

Yeni bir medeniyet oluşturamazsak...

Ortada ne doğa ne de insanlık kalacak...

* * *

Asıl sorun şu ki...

Daha çok büyümek, daha çok üretmek, daha çok satmak üzerine kurulu olan...

Kapitalist ekonomi...

Bu yeni düzene nasıl adapte olacak?

Ya da olabilecek mi?

* * *

İnsanlık...

Kapitalizmle ekolojik denge arasında...

Kaçınılmaz olarak önüne çıkan yol ayrımında...

Zihinsel melekelerini devreye sokup doğru bir tercihte bulunabilecek mi?

* * *

Yoksa...

Mars’a yolculuk...

Ya da...

Biyolojik silahlar üzerine yapılan film senaryoları...

Bu yol ayrımının farkına varan...

Büyük küresel sermayenin...

Kendisini sınırlamak yerine...

Dünya nüfusunu dramatik bir şekilde düşürmek amacıyla geliştirdiği...

B ve C planlarının dışavurumu mu?