16 Nisan 2021 Cuma 19:50:46

Arayış...

Paylaş

Türkiye toplumu...

Soğuk Savaş döneminde...

Psikolojik harbin en sert yaşandığı sahalardan biri oldu...

* * *

Bu psikolojik harbin sosyal yapımızda yarattığı tahribat...

Çok derin ve yıkıcı oldu...

Ve etkisi bugünlere kadar sürdü...

* * *

Şehirler...

Mahalleler...

Kahvehaneler...

Hatta camiler bile ayrıldı...

* * *

Her toplumda ideolojik farklılıklar...

Dinsel ve mezhepsel farklılıklar...

Etnik farklılıklar vardır...

* * *

Kimi toplumlar bu tür farklılıkları zenginlik olarak görür...

Ve bırakın farklılıklara hoşgörülü yaklaşmayı...

Bu farklılıkların toplumsal bir zenginlik olarak sürmesi için...

Özel çaba sarfederler...

* * *

Mesela Amerikan hükümeti...

Bu çeşitliliğin sürmesi için...

Her sene...

Dünyanın dört bir yanından...

Göçmen alır...

Ki bildiğim kadarıyla bu sayı...

Yılda ortalama 50 bin kadardır...

* * *

Fakat bizde ‘toplumsal farklılıklar’...

Zenginlik olarak değil...

Düşmanlık vesilesi haline getirildi...

Toplumumuz kamplaştırıldı...

Mahallelere hapsedildi...

* * *

Fakat son yıllarda...

Her kesimden artan sayıda insan...

Bu kamplaşmanın...

Mahallelere bölünmenin...

Diyalogsuzluğun...

Ülkemizin önündeki en büyük engel olduğunu görmeye...

Birbirleriyle diyaloğa girmeye başladı...

* * *

Türkiye bir arayış içinde...

Fakat bu yeni bir ideoloji arayışı değil...

Diyalog arayışı...

Sorunları beraber tartışma arayışı...

Ortak meselelerin çözümü için...

Kafa yorma arayışı...

* * *

Kimse kendi mahallesinden memnun değil...

Ve çözümü mevcut diğer mahalleye taşınmada görmüyor...

Ama bir dönüşüm arayışı var...

* * *

Tıpkı kentsel dönüşümle...

Şehirleri yenilemek gibi...

Siyasal anlamda bir kentsel dönüşüm yaparak...

Türkiye için bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor insanlarımız...