16 Nisan 2021 Cuma 20:43:41

İstanbul’a vize...

Paylaş

Türkiye’de zaman zaman...

İstanbul’un çivisinin çıktığı...

İstanbul’un aşırı iç göç ve betonlaşma yüzünden tanınmaz hale geldiği...

Gibi gerekçelerle...

İstanbul’un yönetimi için özel yasa çıkarılması ve...

Başka kentlerden gelecek yurttaşlara vize konulması gibi tartışmalar...

Kah alevleniyor...

Kah sönüyor...

Ama tam gündemden düştü derken...

Tekrar gündemleşiyor...

* * *

Cumhuriyet tarihimizde ilk kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde...

Yine kendisi tarafından gündeme getirilen bu konu...

Daha sonra 2007 yılında...

Yine kendisi tarafından...

Ve bu kere başbakanlık döneminde gündeme taşındı...

* * *

Son olarak Kasım’ın son haftasında...

Yeni Şafak yazarı...

Kemal Öztürk...

Kaleme aldığı yazısında...

İstanbul’a özel yasa ve vize konusunu gündemleştirdi...

* * *

Türkiye’de kamuoyuna mal olmuş kişilerin...

Bir konuyu gündemleştirirken...

Kahvehanede tartışır gibi tartışmak yerine...

Daha sorumlu davranması...

Önünü arkasını iyice düşünmesi...

Başlatılan tartışmanın ucunun nerelere varabileceğini iyi hesaplaması gerekir...

* * *

Mesela...

Siz bir yandan...

Avrupa Birliği başta olmak üzere...

Dünyanın pek çok ülkesi ile...

Türk vatandaşlarına vizelerin kaldırılması için...

Hararetli müzakereler yürütürken...

Kendi vatandaşlarınızın...

Kendi öz yurdunun bir kentine giriş, çıkış veya yerleşme hakkını...

Vize ile kısıtlamaya çalışırsanız...

Nasıl bir tutarsızlığa düşeceğinizi düşünebiliyor musunuz?

* * *

İstanbul’un karşı karşıya olduğu problemler...

Vatandaşımızın ülke içinde serbest dolaşım gibi...

En doğal yurttaşlık hakkını kullanmasından mı...

Yoksa ülke yönetiminin...

Bölgeler arası kalkınma ve gelişmişlik farkını...

En aza indirgemekteki çabasızlığından/başarısızlığından mı...

Veya İstanbul’da deprem vb felaketlerde...

Kullanılmak üzere tahsis edilmiş...

Afet toplanma alanlarının dahi...

Talan edilmesi örneğindeki gibi...

İnsafsız bir rant çarkından mı kaynaklanıyor?

* * *

İstanbul’a vize tartışmaları...

Ülke ve kent yönetimlerinin...

Kendi günahlarının bedelini...

Seyahat ve yerleşme özgürlüklerini kısıtlayarak...

Vatandaşlara ödetmeye hazırlık değil midir?

* * *

Tabii burada şimdilik...

Tüm bu tartışmaları ele alırken...

Üstün körülük...

Kolaycılık...

Beceriksizlik...

Sorumsuzluk gibi tutumların dışında...

Devletin üniter yapısının bozulması...

Federatif yapının tesisi...

Ekümenik Fener Rum Patrikliği için...

İstanbul’dan toprak verme gibi...

Örtülü amaç, anlaşma veya taahhütlere hizmet edilmediğini varsayıyoruz...