12 Nisan 2021 Pazartesi 18:33:13

Değişen jeopolitik ve iç siyaset...

Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti’nin...

1939 yılı ile...

Dış siyaset kanalından başlayan jeopolitik eksen kayması...

Ülkemizi akıl almaz bir hızla...

İktisadi...

Siyasi...

Askeri...

Psikolojik...

Ve kültürel anlamda batı karşısında...

Gizli sömürgeye dönüştürdü...

* * *

Bu sömürgeleşme sürecini...

Çok partili hayata geçişle...

Adını daha net koyalım...

Demokrat Parti iktidarıyla başlatma geleneği...

Aslında teknik, psikolojik ve hukuki altyapının...

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının...

Hemen ardından inşa edilmeye başlandığını...

Bağımlılık yaratan sözleşmelerin o dönemde imzalanmaya başladığını...

Gözardı etmekten başka hiçbir sonuca hizmet etmez...

* * *

Ülkemizi gelişim rayından çıkarıp...

Bugün geldiğimiz nokta itibariyle...

Şarampole yuvarlayan...

Bağımlılık ilişkilerinin altyapısı...

Atatürk’ün ölümünden hemen sonra hayata geçirilmeye başlanmış...

Demokrat Parti iktidarıyla...

İvme ve güç kazanmıştır...

* * *

Hastalığın teşhisini doğru koymak...

Doğru tedavinin ilk adımıdır...

Aksi takdirde...

Düzelme umudu söz konusu olamaz...

* * *

Türkiye Cumhuriyet’nin...

Yaklaşık 80 yıl önce değiştirilen rotası...

Günümüz itibariyle...

Ülkeyi bir bütün olarak...

Kayalara oturtmuştur...

* * *

Bağımlılık ilişkileriyle geçen 80 yıl...

Ülkemizin tüm iç dinamiklerini çürüttü...

* * *

Tarım...

Sanayi...

Eğitim...

Ordu...

İç ve dış siyaset...

Kültür...

Bilim...

Moral...

Umut...

Dibe vurdu...

* * *

Dünyanın geleceğini belirlecek olan...

Ve Atlantik’ten Asya Pasifik’e kaymaya başlayan...

Jeopolitik güç ekseni...

Geleneksel dengeleri altüst ederken...

Yeni potansiyelleri de geliştiriyor...

* * *

Türkiye bu yeni gelişmelere göre...

Yeni bir ulusal politika geliştirmek zorundadır...

Ve bu...

Temelde siyasetin alanına girmektedir...

* * *

Türkiye’nin...

80 yıllık ittifak ilişkileri...

Yani askeri düzlemde NATO...

İktisadi düzlemde AB-ABD birlikteliği...

Kendi içinden parçalanırken...

Türkiye salt iç siyaset gündemiyle bu dönemi ıskalarsa...

Bedelini ağır öderiz...

* * *

İstediğimiz kadar bu gelişmelere sırtımızı dönelim...

İstediğimiz kadar görmezden gelelim...

Bu jeopolitik sarsıntı...

Sınırlarımıza kadar gelip dayanmış durumdadır...

* * *

Türkiye’nin askeri ve siyasi ittifak merkezleri...

Bir iç bunalım ve ayrışma yaşarken...

Bu ittifak merkezlerinin gerek küresel...

Gerek bölgesel çıkarları...

Türkiye’nin bekası için asıl tehdit unsuru haline gelmiştir...

* * *

Türkiye’de siyaset mekanizmasının etkisizleşmesinin...

Ve itibarsızlaşmasının...

Önemli nedenlerinden biri de...

Halkın...

Sezgisel olarak algıladığı bu tehlikeli sürece dair...

Özellikle muhalefet partilerinin...

Derinlikli bir siyaset üretmemesidir...

* * *

Bu üretimsizlik...

Siyaset mekanizmasını...

Bir yanıyla görevi ihmal...

Bir yanıyla da...

Müesses nizamın parçası olmak ithamlarına muhatap ederek...

Güdükleştirmiştir...

* * *

Uzun lafın kısası...

Türkiye’deki siyasi partiler...

Yeni ve köklü bir jeopolitik risk analizi yapmadıkları sürece...

İdeolojik dernek statüsünde kalmaya devam edecekler...