12 Nisan 2021 Pazartesi 18:56:58

İttifak ayağına müttefik sömürüsü...

Paylaş

Zannedersem 1990’ların başında...

Sovyetler Birliği’nin çözülmesinden dolayı...

Bugün en büyük üzüntüyü...

ABD yaşıyordur...

* * *

Yaklaşık 40 yıl boyunca...

Komünizmle mücadele ayağına yatıp...

Batı Avrupa dahil...

Sözde ‘Hür Dünya’nın liderliği adına...

Müttefik ülkeleri rahat rahat yolan ABD...

Doğu Bloku’nun çözülmesiyle beraber...

Kısa süreli bir zafer sarhoşluğunu takiben...

Aslında en önemli silahını...

Yani ‘Soğuk Savaş’ rantını yitirdiğini farketti...

* * *

Artık tüm müttefikler...

Ki buna Batı Avrupa da dahil...

Sadece Asya ve Afrika’nın geri bıraktırılmış ülkelerinin değil...

Kendilerinin de...

ABD tarafından sömürüldüğünü görüyor...

* * *

Rusya, İran ve Çin’e karşı ilan edilen...

Kimi ambargolar veya ticaret engellerinin asıl amacının...

Bu ülkelerle serbest piyasa kuralları çerçevesinde başedemeyen ABD’nin...

Küresel terörizm, NATO’nun güvenliği gibi meseleleri bahane ederek...

Yüksek bedelli Amerikan malları Lehine...

Müttefik ülkelerdeki pazar payını korumak ve geliştirmek olduğu...

Artık ayan beyan ortaya çıkmış durumda...

* * *

Almanya, Fransa gibi ülkeler...

Artık daha yüksek sesle...

ABD’nin asıl amacının...

Mesela Rus doğalgazı ve petrolüne karşı...

Kendi pahalı ürünlerine pazar açılması için...

Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulanması olduğunu...

Gördüklerini dillendiriyorlar...

* * *

Anlayacağınız ABD...

Müttefiklik ayağına...

Müttefiklerini yoluyor...

Ama maymun da...

Artık gözünü açıyor...