12 Nisan 2021 Pazartesi 18:08:17

Sosyal medya ve suç...

Paylaş


Sosyal medya kısa sürede hayatımızın önemli bir parçası haline geldi...

Facebook’un öncülük yaptığı bu mecra...

Onlarca yeni mecranın katılımıyla daha da zenginleşti...

* * *

Başlangıçta eş dost arası haberleşme...

Durum paylaşımı...

Uzun süreden beri ulaşılamayan eski dostlara ulaşım gibi amaçlarla kullanılan sosyal medya...

Ticari reklamlar...

Kurumsal iletişim...

Hobi grupları gibi amaçlar için de...

Son derece stratejik bir alan haline geldi...

* * *

Bunun yanında...

Bireysel ve grupsal politik etkileşim, iletişim ve çatışmalar da...

Sosyal medyada kendisine zemin buldu...

* * *

O kadar ki...

Rusya’nın...

Sosyal medya üzerinden ABD başkanlık seçimlerini etkilediği iddiaları...

Amerikan hukuk sisteminde bir soruşturma konusuna dönüştü...

* * *

Tüm bunlar...

Sosyal medyanın önlenemez ve anlaşılır etkileri...

* * *

Ancak...

Sosyal medyanın uygunsuz kullanımının...

Kişi hak ve hürriyetlerinin ihlaline...

Toplumsal provakasyonlara...

Politik karalamalara dönük...

Kontrolsüz bir karanlık yüzü olduğu da bir gerçek...

* * *

Bu konuda en ciddi hak ihlali...

Sıradan veya toplumda önemli yeri olan kişilerin...

Fotoğraf ve videolarının...

O kişilerin aleyhine olacak şekilde...

Gerçeğe aykırı biçimde...

Kasıtlı bir şekilde montajlanması...

* * *

Bu işi meslek edinmiş...

Ve maddi menfaat için...

Özellikle yapan...

Sayıları binlere varan...

Sahte sosyal medya kimliği kullanan...

Ve kısaca Trol denilen sosyal medya aktörlerinin varlığı...

Herkes tarafından biliniyor...

* * *

Birinin yüzünü başka bir fotoğrafa monte etmek...

Kişi tarafından kullanılmamış ifadeleri...

Kullanılmış gibi göstermek...

Bu doğrultuda capsler, fotoğraflar, videolar, ses kayıtları üretmek...

İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez...

* * *

Bu tür trol faaliyetleri...

İtibar suikasti...

Toplumsal kutuplaşma...

Provakasyon gibi amaçlara hizmet ediyor...

* * *

Normalde suç sayılacak bir hakaretin...

İftiranın...

Sosyal medyada yapılması...

Kanunlar önünde koruma zırhı sağlamamalı...

* * *

Sosyal medya kullanımında...

Bireysel hak ve özgürlükler ile...

Bireylerin ve grupların...

Kişilik haklarının korunması arasında denge kuracak düzenlemeler...

Biran önce sağlanmalıdır...