16 Nisan 2021 Cuma 20:11:52

Macron’la Hemfikiriz...

Paylaş

Kocaeli Denokrat’taki 3 Mayıs 2019 tarihli...

“Yeni Çok Kutuplu Dünya ve Rus-Amerikan İttifakı” başlıklı yazımda...

Özetle...

ABD’nin Rusya ile sertlik politikası yürütmeye...

Yaptırımlar uygulamaya...

Askeri anlamda tehlikeli bir rekabet ortamı yaratmaya çabaladığını...

AB ülkelerinin de...

Bu konuda ABD’nin kuyruğuna takıldığını...

Esasen...

ABD ve Avrupa için esas riskin...

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin yarısı kadar Gayri Safi Milli Hasılaya sahip Rusya’dan değil...

Çin’den kaynaklandığını...

Atlantik ittifakının gittikçe güç kaybettiğini...

Çin’in ABD’nin dünya liderliğine sessiz sedasız göz koyduğunu...

Rusya ile ABD-Avrupa’nın çekişmesinin...

Gerçekte Çin’e yarayacağını...

Çin’in bu çekişme sayesinde aradan daha rahat sıyrılacağını...

Rusya’nın da Çin’in kucağına itileceğini...

ABD ve Avrupa’nın...

Bu hatadan bir an önce dönmelerinin...

Hem kendilerinin...

Hem Rusya’nın...

Hem de dünyanın geri kalanının menfaatine olacağını belirtmiştim...

Ve yazımı şöyle bitirmiştim:

“Ama ABD ve Avrupa...

Panik havasından sıyrılıp da aklıselim düşündüğünde...
Rusya’yı kendi yanlarına çekmenin...
Hem mümkün...

Hem de en akıllıca yol olacağını görecekler...
Yoksa...
Çin tahakkümünde bir dünya düzenine...
Eninde sonunda boyun eğeceklerini...
Hep birlikte göreceğiz”...

* * *

 

Aradan aylar geçtikten sonra...

Yukarıda belirttiğim hususları...

Açıkça ve duru bir şekilde ifade etme cesaretini gösteren ilk lider...

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu...

* * *

 

Son G7 toplantısını takiben...

Fransız büyükelçileriyle yaptığı toplantıda konuşan Macron...

‘Rusya olmadan Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisini inşa etmenin mümkün olmadığını...
 

Bu yüzden Rusya ile ilişkilerin yeniden ve derinden düşünülmesi gerektiğini belirterek...
 

Bu konuda ABD’den farklı düşündüğünü göstermiş oldu...
 

* * *
 

Aynı toplantıda Macron...
 

Rusya’yı Avrupa’dan uzaklaştırmanın büyük bir hata olduğunu vurguladıktan sonra...
 

‘Bu Rusya ile Çin’in ittifak yapmasına yol açabilir ve hiç de Avrupa’nın çıkarına değil’...
 

İfadelerini kullandı...

* * *

Tabii ki Ukalalık yapıp...

“Macron benim yazımı okuyup fikir değiştirdi” diyecek değilim...

Ama geç de olsa...

Macron tarafından yapılan bu açıklamalar için...

‘Macron’la hem fikiriz’ diyebilirim...

* * *

 

Macron’un bu çıkışının...

Yakın ve orta vadede...

Başka AB liderlerinde de karşılık bulacağını...

Ve küresel jeopolitikte...

Yepyeni...

Türkiye’nin de aralarında olduğu pekçok ülkeyi derinden etkileyecek...

Kombinasyonların ortada çıkacağını...

Hep birlikte göreceğiz...