16 Nisan 2021 Cuma 21:04:27

Fanatizm ve siyaset...

Paylaş
Devletlerin hanedanlar tarafından...

Monarşiler tarafından yönetildiği zamanlarda...

Cumhuriyetçi olmak...

Başlı başına ilericilikti...

* * *

Bugünün dünyasında Monarşiler yok denecek kadar az...

Ve dişleri sökülmüş durumda...

* * *

Şimdinin dünyasında...

Bir ülkenin Cumhuriyet’le yönetiliyor olması...

Tek başına bir anlam ifade etmiyor...

Nazi Almanyası da bir cumhuriyetti...

Sovyetler Birliği de esas olarak bir cumhuriyetti...

Bugünün Almanyası da bir cumhuriyet...

Bugünün ABD’si de...

Bugünün iran’ı da bir cumhuriyet...

* * *

 Cumhuriyetlerin de binbir çeşidi var...

* * *

Önemli olan kriter...

O cumhuriyetin demokratik olup olmadığı...

* * *

Hatta demokrasi bile tek başına açıklayıcı değil...

Demokrasinin de binbir çeşidi var...

Kalite sınıfları var...

* * *

Şekilsel sandık demokrasisi var...

Katılımcı demokrasi var...

Var oğlu var...

* * *

Gerçek bir demokrasi...

Evrensel insan haklarının hukukun güvencesinde olduğu...

Siyasi partilere karşı halkın her an tetikte olduğu...

Onları...

Adeta yorulduğunda değiştirilecek bir at gibi gördüğü bir rejimdir...

* * *

Ama fanatizm...

Demokrasinin en büyük düşmanıdır...

* * *

Siyasal fanatizmde halk...

Demokrasinin aracı olması gereken partilerin...

Esiri haline gelir...

Halk...

Siyasetin esiri olur...

Kutuplaşır...

Sistem çalışmaz hale gelir...

Demokratik sistem çürümeye...

Her tarafından kokmaya başlar...

* * *

Bugün Türkiye’de demokratik sistemin en büyük düşmanı...

Halkın bu denli kutuplaşması ve...

Siyasete ve siyasi partilere...

Yaşamsal sorunları çözecek basit bir araç olarak bakmayı bırakarak...

Adeta futboldaki gibi...

Fanatik taraftara dönüşmesidir...

* * *

Fanatik taraftarlık...

Bugünün Türkiye’sinde...

Bütün siyasal kesimleri sarmış...

Avucunun içine almış durumda...