16 Nisan 2021 Cuma 19:31:22

NATO BOP’una karşı Rus BOP’u...

Paylaş


 

 

Aydınlık Gazetesi’nde...

Dr. Mehmet Perinçek tarafından kaleme alınan ve ilki 19 Eylül’de...

İkincisi ise 20 Eylül’de çıkan...

Ve ‘Moskova’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Planı’ başlıklı yazı dizisi...

Yazar Akif Beki’den sonra...

Siyaset Bilimci Sinan Baykent’in de kaleme aldığı yazılarla gündem olmaya devam etti...

* * *

Dr. Mehmet Perinçek...

Rusya tarafından ABD’nin BOP projesine karşı hazırlandığını...

Ve henüz gizli tutulduğunu...

Ancak bir şekilde kendisi tarafından ele geçirildiğini belirttiği planın dört ana ayağı olduğunu ifade ediyor:

1. ABD’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki yeni projelerini engellemek...

2. BOP’un başarısızlığından istifade ederek bölgede Avrasya seçeneğini hayata geçirmek...

3. Bölge ülkelerini aralarındaki çatışmalara son vererek ABD’ye karşı birleştirmek...

4. ABD’nin müttefiklerini Washington’dan koparmak...

* * *

Bugün sayıları giderek artan yorumcuların...

ABD’nin küresel liderliği ve hegemonik güç olma özelliğini hızla elden kaçırdığı...

NATO ittifakının iç çelişkilerinin büyüdüğü...

Dünya kapitalist sisteminin güç merkezinin Trans Atlantik’ten Avrasya’ya kaydığı...

Bunun kaçınılmaz siyasal ve askeri sonuçları olacağı yönündeki tespitlerini...

Hemen hemen 10-12 yıl önce yazıp çizmeye başlayan ve...

ABD’nin neredeyse ebedi bir büyük patron olduğuna iman etmiş kişiler tarafından...

Küçümser esprilerle ve tepkilerle karşılaşan biri olarak...

Sayın Perinçek’in yazı dizisini...

Ve devamında bu yazı dizisi üzerine gelen yorumları dikkatle okudum...

* * *

Bu yazı dizisini tek bir yazıda ele almak mümkün değilse de...

Kapsamlı bir şekilde analiz etmenin gereğine inanıyorum...

Ve aslında her ne kadar...

Sayın Perinçek...

‘Özel çabalarla’ elde ettiğini söylese de...

Bu planın dışarıya sızdırılmasından amacının...

Bu planı Türkiye başta olmak üzere...

İlgili ülkeler kamuoyunda tartıştırmak olduğunu düşünüyorum...

* * *

Tabii ki ilgili yazı dizisini...

Beraberinde paylaşılan harita ile ele almak gerekmektedir...

* * *

Tüm Kuzey Afrika’yı, Orta Doğu’yu, doğuda Pakistan’a...

Kuzey’de ise Türkiye’ye kadar içine alan bu PROJE GÖRSELİ’nde...

Hemen hemen her ülkenin sınırları...

Buna Suriye de dahil...

Değiştirilirken...

Ve genellikle toprak kayıpları gözlenirken...

Tek istisna Türkiye olmuş görünüyor...

* * *

İlgili proje haritasına göre Türkiye...

Suriye’nin kuzeyi ve Irak’ın kuzeyinden...

Musul ve Kerkük gibi bölgeleri de bünyesine katmış görünüyor...

* * *

Bu harita taslakları...

Her ne kadar ilk bakışta...

Sokaktaki vatandaşın gururunu okşasa da...

Bana göre...

Maksadını fazlasıyla aşmış...

Rus Projesi’nin...

Söylemde ve metinlerde pozitif algı yaratan...

Tartışmaya değer olan yanlarına zarar vermeye...

Projeye ilişkin kuşku potansiyelleri yaratmaya hizmet ediyor...

* * *

Evet...

ABD-NATO BOP’u...

Kuzey Afrika’dan Orta Asya’ya kadar olan ve Türkiye’yi de içine alan coğrafya için...

Kan ve gözyaşından başka birşey ifade etmiyor...

Evet...

Bu azgın emperyalist projeye karşı...

Hedef bölge ülkelerinin...

Elbirliği yapması gerekiyor...

Evet...

Bu coğrafyanın silah tekellerinin...

Petrol baronlarının oyun alanı olmaktan çıkarılıp...

Barışın, işbirliğinin, bilimin, sanatın, ekonomik kalkınmanın merkezi haline getirilmesi gerekiyor...

Evet...

Batılı Emperyalistler tarafından...

Maddi, manevi, askeri anlamda teçhizatlandırılıp...

İslam adı altında kendi topraklarına ihanet içine sürüklenen yapılanmaların dağıtılması...

Ve İslam’ın bilime, sanata, yüksek kültüre, ekonomik kalkınmaya dönük yüzüne sahip büyük tarihsel birikiminin...

Bu işbirlikçi yapıların baskısından kurtarılması gerekiyor...

Ama...

Siyasi haritalar üzerinde oynama gayreti...

Karşımıza daha büyük felaketler çıkarma potansiyeli taşıyor...

* * *

Rusya’nın gerçekten metinlerde belirtilen böyle bir planı var mıdır?

Varsa...

Bölge ülkelerinin kamuoyları tarafından tartışmaya değer...

Ama eğer ilişiğinde böyle bir harita varsa...

İlk etapta Türkiye için ödül vaat ediyor olsa bile...

Endişelenmek için haklı sebepler var demektir...