05 Mart 2021 Cuma 09:10:28

Ehliyet, liyakat ve iman

Paylaş

 

 

Hak ile batılı aynı düzlemde tuttuğu için demokrasi Müslümanlara uygun bir yönetim şekli değildir, ancak daha adil bir yönetim şekline ulaşabilmek için geçiş süreci olarak kullanılabilir diyor, fikir dünyamıza çoğu kez önderlik eden KARAMAN hocamız.

 

Kanaatimce ve mümkün olacaksa, daha adil, daha yaşanabilir bir düzene geçiş mefkuresi, demokrasi taşlaması da dahil tüm kavgaları masum kılar insanlık adına. Müslümanlar için demokrasi yeterli görülmüyorsa şayet ve topluma huzur getirecek bir arayış içindeyse muhterem hocamız ya da sorumluluk hisseden az sayıda kalmış diğer kutuplarımız, mahalleler arası “gönül göçüne” gebe bu kritik günlerde İMAN ile MEŞVERET, EHLİYET ve LİYAKAT arasındaki ilişkiyi, İslam akaidi noktasında daha anlaşılır bir şekilde ifade etmeleri gerekir diye düşünüyorum.

 

Zira şu an itibarıyla demokrasi, insan aklının ulaşabildiği en mükemmel yönetim şekli olmakla birlikte yönetenlerin bu sistemi çoğulcu ya da çoğunlukçu idare etmek gibi güçten kaynaklı inisiyatif opsiyonları vardır. Bu opsiyondur demokrasiyi adil ya da baskıcı bir yönetim şekline dönüştüren mefhum.

 

Demokrasi, özgürlükler ve insan hakları konusunda her yıl Nobel ödülü İsveç Kralı’nın elinden alınıyorsa ve bu anlamda, bir sürü cumhuriyet varken krallıkla yönetilen İngiltere örnek gösteriliyorsa dünyaya o vakit yoktur önemi yönetim şeklinizdeki beylik kelimelerin.

 

Önemli olan bir ülkenin krallıkla ya da cumhuriyetle yönetilmesi değil; demokrasinin özünü oluşturan hususiyetlerin o yönetimin bütününe samimiyetle temayüz edip etmemesidir.   Aslında tam da bu noktada Müslüman (muhafazakar) siyasetçiye insanlığın refahı adına yeni bir fırsat doğuyor; madem ki meşveret ya da şura imanımızın mütemmim bir cüzüdür.

 

Mademki ehliyet ve liyakat kriteri, bir Müslüman yöneticinin itikattan kaynaklanan olmazsa olmazlarıdır ve demokrasi uygulamalarının da tıkandığı noktalar bu hususlardır. O halde bezeyelim bu hususlarla sahip olduğumuz demokrasiyi, engelleyelim kendi içimizde yaşanmakta olan “gönül göçünü” ve sunalım dünyaya daha adil bir yönetim modeli olarak Müslüman siyasetçilerin farkını.