16 Nisan 2021 Cuma 19:33:24

Operasyon...

Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye coğrafyasında 'Barış Pınarı' adı

altında yeni bir askeri müdahalede bulunduğu bu günlerde...

İtidalli ve tarihe not düşecek bazı şeyler söylemek kaçınılmaz bir
görev...

* * *

Öncelikle...

Bu askeri müdahaleyi...

Barış gibi yüksek bir duyarlılığa sığınarak...

Savaş olarak değerlendirmek...

Kavramları kullanmakta sık sık yapılan...

En hafif tabiriyle...

Özensiz...

Dikkatsiz tutumdur...

* * *

Savaş...

İki ülke arasındaki askeri mücadelenin adıdır...

Bugün Suriye'de TSK'nın yaptığı faaliyetin adı...

Savaş değil 'operasyondur'...

* * *

'Savaş'la 'operasyon'u birbiriyle eş tutmak...

Bazen bilgisizlikten...

Bazense kara propaganda kaygılarından kaynaklanır...

* * *

Meseleyi Suriye özelinde ele alırsak...

Hükümetin Suriye olayları patladığında hatta patlamaya yüz tuttuğunda...

Almış olduğu tutumu açıkça...

Sıklıkla...

Ve net bir şekilde eleştiren ve hala o eleştirilerin arkasında olan
biriyim...

* * *

2005-2009 yılları arasında...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten...

Condaleeza Rice'in...

Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında...

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu...

20'den fazla Orta Doğu ülkesinin sınırlarının değişeceğini apaçık beyan
ettiği koşullarda...

Hele ki biraz daha geriye gittiğimizde...

Bir NATO toplantısında...

Bu proje kapsamında Türkiye de dahil olmak üzere...

Bu ülkelerin bölünmesi suretiyle çizilmiş haritalarının sergilendiği...

Ve tepki olarak orada bulunan Türk subaylarının durumu protesto ederek
toplantıyı terk ettiğinin bilindiği bir durumda...

Ülke yönetiminin...

Suriye'de çıkarılmaya çalışılan iç savaş karşısındaki tutumunun...

Farklı olması gerekirdi...

* * *

Ancak ne olduysa oldu...

Ve bugünlere geldik...

Şimdi önümüze...

Geleceğe bakma vaktidir...

* * *

Türkiye...

Suriye üzerinden kendi başına örülmek üzere olan çorabın geç de olsa
farkına vardı...

Ve genel politikasını...

Hala var olan kimi yanlış ve eksiklilere rağmen değiştirdi...

* * *

Suriye'de iç savaş...

Bütün yıkıcılığıyla ortaya çıktığında...

Bölgede bulunan PYD-YPG...

Öncelikle ve hızla...

Bütün eleştirilere ve ikazlara rağmen...

Kendisi dışındaki Arap ve Kürt siyasi yapılarını tasfiye etti...

Demografiyi değiştirme yönünde bilinçli operasyonlar yaptı...

Ve tekel haline geldi...

* * *

PYD-YPG'nin ilk başta...

Bölgede etkin olan Rusya ve ABD gibi büyük güçler arasında denge
politikası yürütmeye çalıştı...

Ancak ABD...

IŞİD kartını oynayarak...

IŞİD'i Kobani'ye sürerek...

PYD'yi Rusya'dan vazgeçmeye ve tamamen kendisine tabi kılmaya dönük
harekete geçti...

Ve bunda başarılı da oldu...

* * *

PYD-YPG...

Rusya'nın bütün ikazlarına rağmen....

Tamamen ABD'nin güdümünde hareket etmekte...

Merkezi Suriye Hükümeti ile köprüleri atmakta mahsur görmedi...

Ve kısa sürede...

Suriye'nin en zengin petrol yataklarının ve tarım topraklarının olduğu
coğrafyada...

Oldu bittiye dayanan bir hakimiyet kurma yarışına girdi...

* * *

Bir NATO üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti'ne...

Parayla bile verilmeyen...

Binlerce tırdan oluşan silah ve muhimmat...

ABD tarafından PYD-YPG'ye bedava verildi...

Ve 60-70 bin kişilik bir kara ordusu inşasına başlandı...

* * *

40 yıla yakın süredir...

Türkiye'nin en temel milli güvenlik sorunu haline gelmiş olan bir yapıya
ABD...

Hiçbir mahsur görmeksizin...

Açıkça...

'Kara Ordusu' ünvanı verdi...

* * *

ABD...

IŞİD ile köşeye sıkıştırarak...

Koşulsuz bir şekilde kendi yanına çektiği bu yapıyı...

Daha sonra çok başarılı bir uluslararası imaj çalışması yaparak...

IŞİD'le mücadelenin temel aktörü olarak sunmayı ve sempati yaratmayı da
başardı...

* * *

Tüm bu süreçlerde...

Akıl ve vicdan sahibi herkesin...

Afganistan ve Irak da dahil olmak üzere...

Orta Doğu coğrafyasında milyonlarca insanın hayatını karartmış olan...

Ve bu yolda devam eden ABD'ye güvenerek...

Onun kara gücü taşeronu olarak...

Boyunu aşan işlere girmenin...

Birgün ağır bir faturası olacağı...

ABD'nin birgün bir nedenle...

Suriye politikasını değiştirdiği ve hatta Suriye'yi...

Daha önce Vietnam da dahil başka pek çok örnekte olduğu gibi ansızın
terk ettiği durumda...

Bölgedeki ülkelerin ve halkların...

Yaşananları yüzyıllarca unutmayacağı yönünde uyarılar yapmasına
rağmen...

Bu uyarılara kulak asılmadı...

* * *

Suriye yönetiminin defalarca...

İşgalci ABD'ye güvenerek...

Suriye'nin hem askeri hem iktisadi açıdan en stratejik topraklarının...

Bir oldu bitti ile elinden alınması için faaliyet gösterilmemesi
yönündeki uyarılarına da kulak asılmadı...

* * *

Rusya'nın defalarca...

ABD'ye güvenerek...

Suriye topraklarının bölünmesi doğrultusunda faaliyetlerden
vazgeçilmesi...

Ve Suriye'nin bütünlüğü içinde...

Demokratik bir toplumsal yapı oluşturulması yönündeki çağrılarına da
kulak asılmadı...

* * *

Türkiye'nin...

Güney sınırları boyunca Akdeniz'e uzanan bir koridor açılmasına göz
yummayacağı yönündeki çıkışlarına da kulak asılmadığı gibi...

Sıklıkla üst perdeden...

Tehdit dili kullanıldı...

* * *

Ve bugüne geldik...

* * *

Türkiye...

Ya kuzu kuzu...

Bölgede ikinci bir İsrail'in inşası faaliyetlerine göz yumma...

Ve sıranın kendisine gelmesini bekleme...

Ya da...

Olan bitene müdahale etme seçeneği arasında sıkıştırılmaya çalışıldı...

Ve Türkiye nihayetinde ikinci seçeneğe yöneldi...

* * *

Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen faaliyet...

Savaş değil...

Operasyondur...

* * *

Dileğimiz...

Arap'ıyla...

Kürt'üyle...

Türkmen'iyle...

Ermeni'siyle...

Müslüman'ıyla...

Hristiyan'ıyla...

Sunni'siyle...

Şii'siyle...

Alevi'siyle...

Tüm Suriye Halkı'nın...

Binlerce mil öteden gelen...

ABD ve Fransa dahil buraya çöreklenmiş olan...

Emperyalist koalisyon güçlerinden kurtulup tekrar ve daha demokratik bir
Suriye'yi inşa edeceği günlerin gelmesidir.

* * *

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Halkı'nın çıkarı...

Suriye de dahil...

Ortadoğu'daki tüm komşularına bir an önce barış ve huzurun gelmesidir...

* * *

Barış başka şey...

Operasyon başka şey...

Hele ki...

Savaş karşıtlığı etiketi kullanarak...

Barışseverlik söylemini, emperyalist emellerin oyuncağına
dönüştürerek...

ABD öncülüğündeki emperyalist güçlerin Suriye'de çöreklenip
kaldıkları...

Suriye'yi paramparça ettikleri bir statükoyu savunmak çok başka
birşeydir...