20 Nisan 2021 Salı 16:52:51

Cumhuriyet Bayramı ile aslında neyi kutluyoruz?

Paylaş

 

 

Dünya toplumları sürekli bir değişim dönüşüm içinde...

İlkel toplayıcı ekonomiden barbar toplum ekonomisine...

Sonrasında yerleşik tarım ekonomisine...

Nihayetinde sanayi toplumlarına...

Toplumların temel üretim yapıları...

Yani altyapıları değiştikçe...

O toplumların sosyal, siyasal ve yönetsel sistemleri...

Yani üstyapı kurumları da bu değişime ayak uydurmak zorunda kalmıştır...

 

***

 

Bu değişim süreci...

Kolay ve sancısız da olmamıştır...

 

***

 

Mesela Fransız Devrimi...

Altyapı kurumları bağlamında...

Tarım ve ticaret ekonomisinden...

Sanayi toplumuna dönüşen Fransız toplumunda...

Bu yeni toplumun yönetiminde söz sahibi olmak isteyen...

Burjuva sınıfının....

Köylülüğü de yanına alarak yaptığı...

Ve tüm dünyaya rol model olmuş bir devrimin adıdır...

 

***

 

Fransız Devrimi...

Her ne kadar Avrupa’daki bir ulusun adıyla anılsa da...

Geliştirdiği Cumhuriyet yönetim sistemi...

Sonraki iki yüzyıl boyunca...

Dünyanın dört bir yanında...

Sanayi toplumuna dönüşen toplumlar için...

Bir rol model olmuştu...

 

***

 

Bugünkü Anadolu topraklarında başarıya ulaşan Cumhuriyet devrimi...

Esas itibariyle Fransız Devrimi’nden etkilenmiş olmakla birlikte...

Birkaç özgün gelişim dinamiği nedeniyle...

Ülke sınırlarını aşan, uluslararası bir başka rol modele dönüşmüştür...

 

***

 

20. yüzyılın başlarına geldiğimizde...

Bir büyük tarım ve ticaret imparatorluğu olan Osmanlı İmparatorluğu...

3 Kasım 1839 Tanzimat Fermanı’ndan itibaren...

23 Aralık 1876’da Birinci Meşrutiyet rejimi...

23 Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyet rejimi ile...

Yönetim sistemini değiştirip dönüştürmeye çalıştıysa da...

Gerek uluslararası konjonktür...

Gerek iç sosyo-ekonomik çalkantılar nedeniyle...

Bu girişimler kesintilere uğramıştır...

 

***

 

Kısacası...

Fransız Devrimi ile...

Fransız halkının...

Aşağıdan yukarıya ve müesses aristokrasiye karşı zor kullanarak yaptığı dönüşümü...

Osmanlı yönetici sınıfı...

Yukarıdan aşağıya...

Kontrollü bir biçimde yapmaya çalıştı...

 

***

 

Fakat bu dönüşüm çalışmaları...

Ya iç kargaşalıklar...

Ya 1876-1877 Türk-Rus harbi gibi askeri dönemler...

Ya müesses nizamın direnişleri...

Ya da getirilmek istenen yeni yönetim sistemine altyapı oluşturması gereken...

Sanayi toplumunun inşa edilememiş olması nedeniyle...

Yeterince etkili olamadı; kesintiye uğradı...

 

***

 

29 Ekim 1923’de...

Türkiye’de kurulan Cumhuriyet rejimi...

Bu açıdan bakıldığında...

Yaklaşık 100 yıllık bir deneyim, birikim, hazırlık sürecinin ürünüydü...

 

***

 

Ancak...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu...

Kendine özgü yapan...

Ve herhangi bir ülkedeki yönetim sisteminin değişmesinin ötesinde...

Başka ülkelere de rol model haline getiren...

Önemli özellikler söz konusudur...

 

***

 

Her şeyden önce...

Cumhuriyet Devrimi...

İşgal altındaki bir tarım imparatorluğu bakiyesinin...

İşgale karşı askeri direnişi ve ulusal kurtuluş mücadelesini...

Aynı anda verip...

Bir siyasal devrime dönüştürebilmiş olması açısından...

Yani...

Uluslararası emperyalist işgale karşı mücadele ile...

Kendi ülkesinin monarşisine karşı mücadeleyi...

Aynı anda yürütüp başarıya ulaştırması açısından...

Tarihte ilk ve tektir...

 

***

 

Cumhuriyet Devrimi aynı zamanda...

Müslüman bir toplumda...

Modern bir devlet inşasının ilk başarılı örneğidir...

Ve bu açıdan da bir rol model olmuştur...

 

***

 

Tüm bu özellikleri...

Türkiye Cumhuriyeti deneyimini...

Hem daha dar anlamda Müslüman coğrafyanın...

Hem daha geniş anlamda...

Çin’den Küba’ya...

Cezayir’den Afganistan’a kadar...

Emperyalizme karşı dünyanın dört bir yanında ulusal kurtuluş mücadelesi vermek isteyen...

Ve politik bir devrim hedefleyen halkların...

Rol modeli haline getirmiştir...

 

***

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından...

Dünyanın dört bir yanında...

Ya ulusal kurtuluş mücadeleleri verilmiş...

Veya Cumhuriyet devrimleri yapılmıştır...

Ama her ikisini aynı anda yapan ve başarıya ulaştıran...

Türkiye halkı olmuştur...

 

***

 

İşte bu nedenlerle biz...

Her sene 29 Ekim’de...

Sadece ülkemiz açısından değil...

Emperyalizme karşı mücadele vermiş halklar açısından da...

Tarihi bir dönüm noktasını anıyoruz, anımsıyoruz, kutluyoruz...

 

***

 

Ve bu vesileyle...

Mustafa Kemal Atatürk...

Silah arkadaşlarının...

Ve yokluklar ve yoksunluklara rağmen milli mücadeleye emek, kan ve can veren...

Ve Büyük Taarruz’a katılarak...

Yalınayak ve aç karnına...

26 Ağustos’tan 9 Eylül’e kadar...

Süvarilerle yarışarak İzmir’e giren ve Kurtuluş Mücadelesi’ni nihayetlendiren...

Binlerce isimsiz Türk askerinin...

Ve cephe gerisinde dişinden tırnağından artırarak destek veren her bir vatan evladının anıları önünde...

Saygıyla eğiliyoruz...

 

----- -----

 

Suriye ders almış mıdır?

 

Başından beri Suriye iç savaşında ülkemiz yönetiminin ciddi hatalar yaptığını söyleyen...

Eleştiren...

Hatanın neresinden dönülürse dönülsün...

Kâr olacağını savunan...

Hangi komşumuz olursa olsun...

İstikrarının...

Refahının...

Sulhunun...

Türkiye’nin yararına olacağını söyleyen biri olarak...

Yaşanan olaylardan Suriye yönetiminin de ders alması gerektiğini belirtmekte fayda görüyorum...

 

***

 

Suriye’nin alması gereken en önemli ders şu ki...

Türkiye’de yaşanan ayrılıkçı şiddete...

Uzun yıllar himaye ve ev sahipliği yapmış olmasının...

Türkiye’ye maddi anlamda ağır hasarlar vermiş olmasının...

Belki binlerce sivil ve askerin can kaybına sebep olmuş olmasının...

Türkiye kamuoyunda yarattığı derin öfke...

İntikam duygularına zemin hazırlamış...

Ve bu duygu birikimi...

Suriye’deki karışıklıkların başladığı dönemde...

ABD ve AB’nin Suriye’ye yönelik politikalarında Türkiye’yi yanına çekmeye başladığı bir süreçte...

Hükümetin o zamanki kararlarını almasında...

Türkiye kamuoyu içinden...

Belli bir güçte destek sağlamasına yol açmıştır...

 

***

 

Sonrasında ise...

Suriye’nin Türkiye’ye karşı koruyup kolladığı ve kullandığı ayrılıkçı şiddet...

Adeta bir bumerang gibi kendisine dönmüş...

Gerek Suriye’nin kuzeyinde...

Gerekse en kıymetli petrol yataklarının...

Ve tarım alanlarının bulunduğu doğusunda...

ABD öncülüğündeki işgalci güçlerin yanında...

En büyük destekçi ve işbirlikçi güç haline gelmiştir...

 

***

 

ABD ve müttefiklerinin işgali altındaki bu topraklar...

Merkezi Suriye yönetimi tarafından geri alınmadıkça...

Suriye’nin ekonomik olarak kendisini toparlaması kolay görünmüyor...

 

***

 

Yürütülen yanlış politikaların bedelini...

Bütün Ortadoğu...

Ama en çok da Suriye ve Türkiye halkı ödedi...

Ödemeye de devam ediyor...

 

***

 

Ancak özellikle her iki ülkenin yönetimleri başta olmak üzere...

İran, Irak ve diğer bölge ülkelerinin...

Bir diğerine verdiği zararın ve hasarın...

Dönüp dolaşıp tüm tarafları tahrip ettiğini...

Komşu ülkeye ihraç edilmeye çalışılan terörün...

Er ya da geç...

Bir bumerang gibi dönüp dolaşıp...

Sahibine de zarar verdiğini görmeleri gerekiyor...

 

***

 

İşte bu yüzden...

Suriye yönetiminin...

Atacağı adımlardan...

Sarf edeceği sözlerden önce...

Türkiye kamuoyunun hassasiyetlerini gözeterek...

Doğru analiz ederek hareket etmesinde...

Taktiksel değil stratejik anlamda fayda var...

 

***

 

Yoksa...

‘Sönmek üzere’ denilen yangın...

Umulmadık bir anda tekrar canlanabilir...