05 Mart 2021 Cuma 10:36:39

Adalet, ekonomi ve sosyal barış

Paylaş

İktisadi gelişmişlik düzeyi, enerji kapasitesi, tarımda kendi kendine yeterlilik vs. ülkelerin dünya üzerindeki gücünü belirleyebiliyor, ancak müreffehlik başka bir şey. Zira sayılan tüm bu unsurları elde etmiş olan ülkelerin hem kazanımlarını devam ettirebilmeleri ve hem de halklarının refah içerisinde yaşayabilmelerinin ön şartı bulundukları ülkenin adalet sistemine olan güvenleri ve birbirleri arasındaki sosyal barıştır.

 

Genel kabul görmüş bir bağlantıyı yeniden test etmeye gerek yok. Ancak yıllardan beri ülkemizde yapılmakta olan kamuoyu araştırmalarına baktığımızda, toplumun adalete olan güven endeksi ile yerli ve doğrudan yapılan yabancı yatırım endeksi arasında nasıl bir paralellik olduğu ortadadır. Yine içinde yaşadığımız olaylar bize gösteriyor ki ekonomimizin farklı etkenlerle ivme kaybetmesi toplumun adalete olan bakışını etkilemiyor. Buna mukabil adalete olan güvendeki hafif bir düşüş ekonomimizi ciddi oranda etkileyebiliyor.

 

Her ne sebeple olursa olsun, iktisadi gücümüzdeki kaybın bir şekilde telafi edilebileceği ön kabulü ile benim burada asıl irdelemek istediğim konu temeli “hak” olan adalet arayışının toplumumuzun “sosyal barışı” üzerindeki etkisi.

 

Bu ülke 15 Temmuz’da tarihinin en büyük, en namertçe ve en yara veren ihanetine uğramıştır. Sadece ekonomimize değil adalet sistemimiz dahil köklü kurumlarımızın işleyişine halel getiren FETÖ yapılanması, yine bu ülkenin kavi devlet geleneğine sahip kurumlarınca bertaraf edildi, edilmekte. Devletimiz sadece kurum ve kuruluşlarıyla değil; eşine az rastlanır bir intisap içerisinde milletiyle bir araya gelerek bertaraf etti bu belayı.

 

Kimimizin bir uzvunu feda edip gazi olduğu, kimimizin ecdadına yakışır bir şuurla şehit düştüğü bu vatan için kimimiz de farklı fedakarlıklarda bulunmak durumundaydı, bulundu da. 15 Temmuz’da başlayan bağımsızlık mücadelesi öyle bir mücadele idi ki devletimiz adeta pirinç çuvalına saklanmış beyaz taşları ayıklamak zorundaydı. Bu ayıklamayı yapacak ve bizim hakim ya da savcı sandığımız bazı sütsüzler de o melun yapının kölesi çıkınca, milletini koruma refleksi ile hareket eden adalet dağıtıcılarımız, istemese de yer yer mağduriyetlere sebebiyet vermiştir.

 

O dönemin şartları gereği, al bayrağın altında özgürce yaşayan, bu milletin ekmeğini yiyen gerçek vatan sevdalısı hiç kimse yaşadığını mağduriyet sayamaz, saymamıştır.

 

Ancak aradan geçen zaman makul sayılabilecek ölçünün bir hayli üzerine çıkınca, evvelce muhatabı tarafından fedakarlık sayılabilecek kimi tutuklamalar, hiç istenmese de mağduriyetlere ve hem de ciddi mağduriyetlere dönüşebilmektedir.

 

Uzunca bir süredir tutuklu kalan kimi vatan evlatlarının davalarının beraatla sonuçlandığını görünce mağduriyetlerin görünenden daha fazla olduğunu anlayabiliyoruz. Eğer gerçekten masumsanız, öyle bir suçlamayla tutukluluk da, tutuklu yakını olmak da çok acı veriyor olsa gerek.

 

Mevzuumuz, eğer bu milleti adeta çimento gibi bir arada tutan sosyal barış ise evladının aylardır vatan haini şüphesi ile tutuklandığı ve daha sonra beraat kararıyla salıverildiği vatan aşığı bir anne, bir baba veya bir kardeşle empati kurmanızı isterim. Hatta bu empati içerisine çocuklarınızın, torunlarınızın okul arkadaşlarıyla ilişkisini de tasavvur edip yerleştirebilirseniz sanırım olayı daha bir gerçekçi yaşarsınız.

 

Geç gelen adalet, adalet değildir sözünden hareketle, toplumumuzun gelecekteki sosyal barışında tamiri imkansız yaralanmalara sebebiyet verecek bu neviden yargılamaların bir an önce nihayete erdirilmesi, suçu sabit görülenler, verilebilecek en ağır cezalarla cezalandırılırken, masumların haklarının iadesi her kesimin beklentisidir.

 

Sosyal barış adına toplumun tüm katmanlarının bir diğer beklentisi de bu yargılamalarda; ekonomik, siyasi ya da akrabalık ilişkilerinin belirleyici olabileceği dedikodusunun, dedikodu boyutunda kalması, asla daha öteye geçmemesidir.