16 Ocak 2021 Cumartesi 20:43:15

Atatürk’ü an(la)mak

Paylaş

Geleceğe emin adımlarla yürümek isteyen milletler, “tarih ilmi”nde derinleşmek zorundadır.

Bizden öncekilerin yaşadıkları olaylar ve aldıkları kararları iyi tahlil etmemiz, önümüzü aydınlatır.

Şeyh Edebali Hazretleri bu konuda ne güzel buyurmuş: “Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Osman! Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın!..”

Kök mâziye, dal istikbâle uzanacak…

“3000 yıllık geçmişin hesabını yapamazsak, günübirlik yaşamaya mahkûm oluruz. “

Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 yıldız var. Geçmişte atalarımızın kurdukları devletleri temsil ediyor.

 Ortadaki güneş ise son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni…

 

 

Türk;  devletsiz, bayraksız,

ezansız, hürriyetsiz olmaz!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı Cihadının başkomutanı,  son devletimizin kurucu lideri...

O’nun hayatından da çıkaracağımız dersler var.

 

 

İki ayrı yobaz tipi

“Bizim yurdumuzda iki ayrı yobaz tipi mevcut.

Bunlardan birisi; din yobazları...

Bu din yobazlarının yanında bir de Atatürk yobazlarımız var. “

Din ve Atatürk hakkında ahkâm kesip, toplumu kutuplaştıranlar bu toplumun kanserli hücreleridir.

Cübbe giyen vatandaşı metroda video çekip taciz edenle, otobüste mini etekli bayana saldıran arasında yobazlık konusunda fark yoktur..

100 yıldır; ülkenin tarihine, milletin değerlerine düşmanlık eden kesimler kendilerini 'Atatürkçülük' kılıfı altında gizlemeye çalıştılar.

 

 

Çanakkale Savaşı ruhunda

inkişafa neden oldu

Özellikle Çanakkale savaşı yıllarında, karşılaştığı manzaralar O’nun Allah’a yakınlaşmasına vesile olmuş.

Dönemin meşhur âlimi Elmalılı Hamdi Yazır’a Kuran-ı Kerim Tefsiri yazdırmış, Buhari hadislerini Türkçeye çevirtmiş.

“Hurafelerden arınmış bir din” anlayışını önemsemiş daima.

Büyük Millet Meclisinin açılışından iki gün önce, 21 Nisan 1921 ‘de askerî ve mülkî amirlere verdiği emir şudur : “Meclis 23 Nisan sabahı; namazlarla, dualarla, hatimlerle ve kurbanlarla açılacaktır.”

 

5 Mart 1924 tarihli kararname ile hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasakladı. Tüm valiliklere gönderilen kararnamede ; “kişilere değil, millete ve Cumhuriyet’e dua edilmesi”ni istedi.

 

 

Çevresindeki masonik kuşatma

ve alınan yanlış kararlar

“Hilafet ilgâ edilişi” doğru bir karar mıdır? Değildir.

İngilizlerin en büyük hayâli, ümmetin başsız kalması idi. Gazi burada hata yapmıştır.

Osmanlı alfabesinin yasaklanışı, hânedan üyelerinin ve ulemânın sürgün edilmesi, Kurân-ı âzimüşşânı öğretenlere kolluk kuvvetlerinin yaptığı baskılar, ezanın aslına uygun okunmayışı dönemin yanlış icraatlarıdır. Milletin gönlü incinmiştir.

Döneminİç İşleri Bakanı Şükrü Kaya ve parti genel sekreteri Kasım Gülek…

İkisi de mason ve bu toprakların manevi değerlerine hasım idiler.

Kasım Gülek’in arşivinden çıkan bazı belgeler, 57 yaşında hayatını kaybeden Atatürk’ün doğal yollardan ölmediğini zehirlenmiş olabileceğini ortaya koymuş.

Bu vesile ile vefatının 81 yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk’ü Rahmetle anıyoruz.