16 Nisan 2021 Cuma 21:40:21

Libya-Türkiye-Rusya üçgeninde gariplikler, çelişkiler...

Paylaş

 

Arap Baharı’nın gerek başlamasındaki...

Gerekse seyrindeki sis perdesi...

Doğu Akdeniz’deki son derece zengin doğalgaz yataklarının varlığının...

Son birkaç yıldır dillendirilmeye başlamasıyla...

Dağılmaya başladı...

* * *

Anlaşılıyor ki...

Arap Baharı...

Yeni çok kutuplu dünya düzeninin dizayn edilmesi...

Çin’e karşı ön alınması gibi pekçok gerekçenin yanında...

Rusya’ya iktisadi ve siyasi darbe indirme amacı da güden...

Büyük Ortadoğu projesinin icra aşamalarından biriydi...

* * *

Doğu Akdeniz’de neredeyse tek Rus müttefiki olan Suriye’yi parçalamak...

Yine Mısır, Libya gibi Doğu Akdeniz’e kıyıdaş diğer ülkelerde...

Amerikan yanlısı hükümetleri iş başına getirmek...

Veya mevcut hükümetlerin tavırlarında doğabilecek olası oynaklıkları gidermek...

Güney Kıbrıs, İsrail, Yunanistan haricindeki aktörleri iç savaş kıskacına sokarak karar alma süreçlerinde devre dışı bırakmak...

Bu arada Katar’dan gelen doğalgazla...

Doğu Akdeniz’den çıkan doğalgazı birleştirip...

Rusya’yı ve Türkiye’yi baypas ederek Avrupa’ya taşımak...

Bu şekilde Avrupa’nın özellikle doğalgazda Rusya’ya artan bağımlılığının...

Siyasi ve askeri risklerini bertaraf ederken...

Rusya ekonomisinin de belini kırmak...

Arap Baharı’nın belli başlı hedefleriydi...

* * *

Olaylara bu açıdan bakıldığında...

Doğu Akdeniz’de varlığı kamuoyuna duyurulan...

Ve kimi kaynaklara göre...

Bütün Avrupa Birliği’ne...

En az 30 yıl yetecek kadar olduğu söylenen...

Bu doğalgaz rezervinin...

İddia edildiği gibi son birkaç yılda keşfedildiğine inanmak...

Büyük saflık olsa gerektir...

* * *

Geriye dönüp baktığımızda...

Kuzey Kıbrıs’la ve Türkiye’yle ihtilaflarını henüz çözmediği halde...

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin...

Alelacele Avrupa Birliği’ne alınması bile...

Bu rezervlerin varlığının...

Çok çok yıllar öncesinden bilindiğini...

Ve Avrupa Birliği’nin Güney Kıbrıs’ı bünyesine almak suretiyle...

Doğu Akdeniz’e kıyıdaş hale gelme...

Ve bu sayede bu zengin doğalgaz rezervleri üzerinde söz sahibi olma amacı güttüğünü...

Düşünmemize yol açmalıdır...

* * *

Tüm bu tabloda...

Doğu Akdeniz’de iki ülke...

Türkiye ve Rusya...

Devredışı bırakılmak istenmektedir...

* * *

Türkiye...

Arap Baharı’nı mezhepçi bir bakış açısıyla okumanın...

ABD ve Avrupa’nın projelerine alet olmanın...

Batılı emperyalistlerin kayığına binmenin bedelini...

Ağır ekonomik, siyasi, sosyal ve askeri meselelerin içine batarak ödedi...

Ve daha ne zamana kadar ödemeye devam edeceği belli değil...

* * *

Bununla beraber Türkiye...

Yıllardır üst üste yapılan hataların ağır yükleri altında...

Köprüden önceki son çıkışı yakalamaya...

Tıpkı son geceye kadar zamanını hovardaca kullanıp...

Son gece panik içinde ertesi sabah gireceği sınava hazırlanmaya çalışan panik içindeki öğrenciler gibi...

Bazı hamleler yapmaya çalışıyor...

* * *

Türkiye’nin bu hamlelerine son örnek...

Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle yaptığı...

‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması’dır...

* * *

Türkiye bu hamleyle...

Bir kısım rezerv alanının yanında...

Doğu Akdeniz’den çıkarılacak doğalgazın...

Avrupa’ya taşınacağı olası boru hatlarının güzergahının önünü...

Libya’yla elele verip keserek...

Kontrol altına almak...

Ve söz sahibi olmak istemektedir...

* * *

Türkiye’nin bu hamlesi başarısız olursa...

Bundan dolayı en büyük kayıplardan biri...

Rusya’ya ait olacaktır...

* * *

Rusya...

Suriye’ye ne kadar hakim olursa olsun...

Doğu Akdeniz-Avrupa Birliği güzergahında...

Türkiye’yle hareket etmezse...

En büyük zararı kendisi görecektir...

* * *

Ancak sahaya baktığımızda...

Libya krizinde...

Türkiye ve Rusya’nın...

Zıt kutuplarda konumlandığını...

Türkiye Serrac hükümetini desteklerken...

Rusya’nın Hafter güçlerine destek verdiğini görüyoruz...

* * *

Genelde Doğu Akdeniz...

Özelde Libya meselesinde...

Belki de en yan yana durması gereken...

Türkiye ve Rusya’nın bugünkü pozisyonları...

Anlaşılması...

Ve zaman kaybetmeksizin aşılması gereken büyük bir çelişkidir...

* * *

Doğu Akdeniz’de...

Türk-Rus işbirliği...

Hayati önemdedir...

Vazgeçilmezdir...

Acil bir ihtiyaçtır...

Dengeleri değiştirme potansiyeline sahiptir...