12 Nisan 2021 Pazartesi 19:00:04

İktidar ve Kişilik

Paylaş

Hayatını salt siyaset üzerine kurmuş...

Başka hiçbir söylemi, eylemi, hobisi, uğraşısı olmayan...

Zamanını hep biryerlerin iktidar mührünü ele geçirmek için tüketen insanlara...

Çok ama çok dikkat edin!

* * *

Bu tip insanlar gerçekte...

İç dünyalarında acınacak denli boşluk yaşayan...

Zihnen ve ruhen acınacak denli yoksulluğa boğulmuş insanlardır...

Onlara acıyın!

* * *

Bu tür insanlar ruh ve kişiliklerindeki boşlukları...

Ancak ve ancak...

Para ve iktidarın gücüyle doldururlar...

* * *

Büyük potansiyel enerjilerini...

Toplumsal fayda üretecek alanlara değil de...

Salt bir ünvan için...

Salt o ünvana ulaşmak için harcarlarken...

Zaten aşınmış olan kişilikleri daha da aşınır...

* * *

Halbuki...

Para ve iktidar gücüne erişimin bir başka yolu daha vardır...

Ve çok ilginçtir ki...

Bu yoldan...

Aslında parayı ve iktidar gücünü hedefleyenler değil...

Yaşadığı topluma dokunmak...

Güzel birşeyler üretmek...

Geçtiği yollarda yarınlara ulaşacak izler bırakmak...

Sevdiği ve haz aldığı işleri başarmak için uğraşanlar geçer...

Bu tip insanlar...

Para ve iktidar gücü için uğraşmazlar...

Ama para ve iktidar onları kendiliğinden takip eder...

* * *

Nasıl ki bozuk saat bile günde iki kere doğru zamanı gösterir...

İktidarın ve paranın gücünü hayatının amacı haline getirmiş olan...

Ruhsal, kültürel ve ahlaki boşluk içindeki kişiler...

Eninde sonunda...

Bu imkanlara kavuşsalar da...

Sürekli daha yüksek doz peşine koşarak acılarını dindirmeye çalışır...

Kendileriyle yüzleşmekten kaçınırlar...

* * *

Para ve iktidar...

Tarih boyunca...

Peşinden koşan ihtiraslı insanları mankurtlaştırır...

Ve işine yaramadığı...

Artık inandırıcılığı kalmadığı güne kadar kullanır...

Çürütür...

* * *

İktidarın çürütücü güç ve etkisine karşı aşılanmanın tek yolu...

Siz toplumsal fayda üretmek için çalışıp emek harcarken...

İktidar ve paranın...

Bu emek ve çabalarınızın doğal bir neticesi olarak...

Sizin peşinizden gelip önünüzde diz çökmesidir...

* * *

Zaten bunun üçüncü bir yolu yoktur...

* * *

Ya para ve iktidar karşısında diz çökerek hizmetine girersiniz...

Ya da para ve iktidar sizin karşınızda diz çökerek yüksek bir toplumsal amaç için hizmetinize girer...