STK FİKRİYÂTININ 'F'Sİ

Paylaş

Sivil Toplumun başarısı göreceli bir kavram.

STK’dan STK’ya göre değişen farklı başarı tanımları kaçınılmaz.

100 tanesinin 25’i ortanın üstünde başarı gösteriyor.

STK’nın bir kimliği yoksa muhtemelen uzun vadede var olma ihtimali de pek yok.

Onun için stratejik olmak, ilkeli olmayı, ilkeleri kurumsallaştırmayı gerektiriyor.

 

BAŞARILI OLAN SİVİLLERİN FORMÜLÜ

“Mevcut durum”u masaya yatır,

“Arzulanan durum”un planını yap,

Mevcuttan arzulanan duruma geçebilmek için “yöntem bilgi veya düşünceler”i belirle… Üç ayaklı formül…

 

Çoğu STK yöneticisi mevcut durum bilgisine sahip, lakin vizyon ortaya koyamıyor ya da ideal geleceğe nasıl gidileceği hakkında yöntem bilgisine sahip değil.

 

SİVİLLER ÜÇ GRUBA AYRILIYOR:

Gönüllü amatör siviller: Birliktelik ruhuna sahipler, kayıt tutmayı sevmiyor, ayrıntıları önemsemiyorlar. Hemşeri dernekleri tipik örneği.

Gönüllü Profesyoneller: Biraz daha mesleki dayanışma ruhuyla hareket eden, kendi mesleklerinin gelişmesine katkıda bulunan, kayıt tutmayı önemseyen STK’lar.

Gönüllü stratejik yüksek performanslı siviller:  Bunların bir idealleri, gelecek tasavvurları var. Toplumu dönüştürmeyi hedefliyorlar. Gündemlerinde 2030’ların, 40’ların, 50’lerin belki de 2100’lerin meseleleri mevcut…

Pek çok faaliyette erkeklerden daha bereketli işler çıkaran kadınların düşüncelerine değer veriyorlar.

Mukaddes değerlerin talim edildiği kurumlar olmanın yanında, düşünce, sanat, edebiyat, bilim, spor gibi insani ihtiyaçların bir üst formda karşılandığı yerlere dönüşüyorlar.

Performansa göre yönetim, stratejik yönetimin doğal bir parçası. Kim çalışıyor, hangi birim randımanlı, hangisi yatışta;  çalışmayan birimi rehabilite etmek, neyi başardık, neyi başaramadık, niçin başaramadık diye sorgulamak vs …

 

Peki başarısız olanlar nerede hata yapıyor… Üç başlık altında onları tahlil edelim.

KİŞİYE BAĞLI STK

Hedefleri olmayan, acil durumlara ya da konjonktüre göre şekillenen bir yapı.

Yöneticinin görev süresi ile sınırlı vizyon;  o gidince kendisiyle beraber kayboluyor.

Bu şekilde kişiye bağlı değil, kurumsal hedeflere odaklananlar yol alıyor.

Kişiler gelip geçici ama hedefler yön verici, kalıcı…

Birde “konjonktürel fırsatçılık” hastalığı var.  Bunların ömrü o fırsatların ömrü kadar.

Bu anlamda STK’ların kendi iç yapılarını güçlendirerek dışarıya karşı daha dirençli olmaları, daha kuvvetli olmaları önerilir.

 

MAYMUN İŞTAHLI STK

“Hayır hasenât için her şeyi yapalım, kim ne istiyorsa onu yapalım” ;  yani birbiriyle ilişkisi olmayan çok sayıda faaliyet…

Başarının büyütülmesi için çıkılan yolda kafalar karışık, işler dağınık…

3-5 gönüllü ile yapılan işlerin yerini, 3-5 tane ciddi maliyetleri olan profesyonellerle yapılır hale gelinmiş.

Sonra maaşlar alt sigorta limitinden yatırılır olmuş.

İtiraz vaki olduğunda; “Peygamberin sigortası mı vardı kardeşim, sahabenin sigortası mı vardı nedir bunlar” diye savunma geliştirir çok bilen beyefendi.

Sonra o çalışanın, “ben ne kadar günahkâr bir adammışım, böyle düşünmüyordum” şeklinde silikleşmesi.

STK’ları var eden en önemli kaynak gönüllülük. Bu kaynak kurursa bereket zâil olur.

 

Bir STK’nın ne yaptığını bilmesi kadar ne yapmamasını bilmesi de son derece önemli.

Ben her şeyi yaparım diyenler, hiçbir şeyi yapmayanlardır.

STK’ların uzmanlaşması lazım. STK’lar uzmanlaştıkça katkıları daha da kurumsallaşır.

STK’larda bir süredir proje merkezli çalışmalar yapılmakta...

Ancak işin “proje fetişizmi”ne dönüşmemesi gerek…

 

Başarının iki temel unsuru var: “fikir ve uygulama”

“Janjanlı fikirler mevcut, lakin uygulama ayağı zayıf” ;  bu manzaradan A kalite iş çıkmıyor.

 

SOSYAL MEDYA BAĞIMLISI STK

Türkiye’deki 50’ye yakın ulusal gazetenin toplam tirajı, bir haber sitesinin tıklanma oranı kadar etmiyor.

Küçük bir toplantı odasında kurulan yeni teknolojik sistemlerle 10 bin kişiye konferans verilen bir dönemdeyiz.

Daha hızlı, daha konforlu, daha masrafsız bir konferans modeli…

Stüdyo haline getirilmiş bir küçük bir mekân, devasa merkezlerden, masa sandalyeden çok çok daha önemli…

Çağı okumak, iletişim araçlarını kullanmak önemli, lâkin araç amaç haline geldiğinde işin suyu çıkmaya başlıyor.

 

Kul ile Allah arasında olması gereken hareketlerin reklamı yapılmalı mı? Yapılabilir

Niyetler halis ama yol mayınlı…

Yapılanların reklamı yapılacak ki, teveccüh artsın. Eyvallah.

Bu âlemde yol alırken dikkat etmek gerek; “biz bu işi niçin yapıyoruz ve buradan kimi razı etmek, neye ulaşmak istiyoruz?”

Bir sürü janjanlı cümleler, rakamlar, istatistikler, grafiklerle her şey hallolmuş olmuyor.

Bu çalışma ve faaliyetleri yürütürken sayılara boğulan, niceliğin cazibesine kendimizi kaptıranlar çoğunlukta.

 

Yapılan işlerde amacı unutan, amatör ruhu kaybeden, sivil kuruluşları kendi şirketiymiş gibi yöneten, öncülük değil patronluk yapanlara dikkat…

 

Haberleşmenin, iletişimin yaygınlaşmasından kaynaklanan çok ciddi bir zihnî kirlilik ve zihnî değişim hızı mevcut.

Fikirler tecrübeler çok hızlı ve çabuk değişir oldu, birlikte iş tutulan insanların zihinleri çok çabuk değişebiliyor.

Dolayısıyla ekip oluşturmak aynı işe odaklanmış ekiplerle uzun süre çalışmak çok zor…

 

Bütün bu zorluklar, sivil hareketlerin kıymetine kıymet katan merhaleler.

ALLAH İÇİN KOŞMAK, ALLAH İÇİN KONUŞMAK, ALLAH İÇİN SUSMAK…

Muhteşem bir özgürlük.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz (Fatiha Süresi)

O’nun – celle celalüh-  adamı olmak”, hayat boyu sivil kalmak dileğiyle…