Büyüklerin sözleri sözlerin büyükleridir

Paylaş

İnsanın bu dünyada hedefi büyük… Yolu uzun…

Yolun sonundaki mükâfat muazzam…

Yolculuk esnasında iki ateş arasında, insan…

Nedir bu iki ateş; Nefis ve şeytan.

Bir de güzergâhta ışık saçan kandiller var, yanan.

Gül meşrepli adamlar; gönüllerindeki aşk ateşiyle nefs ve şeytan ateşinden sıyrılan.

 

Yolculuğun yol kesen eşkıyası bol.

Son nefese kadar süren zorlu yolculukta,  insan;  yalnız kaldı mı işi çok zor.

Eşkıyaya karşı tek başına mücadele etmektense, kadîm dostlar edinmek gerek.

Öyle bir kervanın içinde olmalı ki; eşkıyanın beli kervanın heybetinden kırılmalı.

Aynı dâvâda, aynı gayede olan,  Hakk’ın davetine icâbet ederek, O’na yaklaşmaya gayret eden kardeşlerle beraber…

Bu “adam”ların iki özelliği öne çıkıyor:

İslam karakterini temsil ediyorlar.

Güzellikleri yaşamak ve yaşatmayı kendilerine vazife telakki ediyorlar…

Hakikatin aynası gibiler; onun için, “İyi dostu olanın, aynaya ihtiyacı yoktur” derler.

Kervandan kopmamak için irtibat önemli…

Mevlânâ Hazretleri buyurdu: “Dostlarınızı sıkça ziyaret ediniz. Çünkü üzerinde yürünmeyen yollar, diken ve çalılarla kaplanır.”
 

ALLAHʼIN, KURAN-I KERİM’DE “S­DIK­LAR­LA BE­RABER OLUN” BUYURMASININ HİKMETİ NEDİR?

Hak dostları ve sâlihlerle beraber ve hemhâl olabilmek, en özel talihlerden bir tanesi…

Tevbe süresi  119. ayette,  “sadık olun” diye emir buyurmamış Mevla.

Sadıklarla beraber olun” buyurmuş.

Sadık olmanın yolunu öğretmiş. “Neticeye ulaşmak istiyorsan yolu budur” ,  diye işaret buyurmuş.

Sadık olmak, sadıklarla beraber olmanın tabiî bir neticesidir.

Gül bahçesine girmeye ne dersiniz? Bakalım ne buyurmuşlar…

EHLİ GÖNÜL DER Kİ

 “İnsan hangi cemiyetin insanlarıyla beraberse, o cemiyetin huyları farkında olmadan geçer ona. O nedenle dâima iyilerle birlikte olun.” Mehmed Zâhid Kotku (k.s.)

“Bizim düşmanımız; cehâlet, zarûret ve ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı; sanat, mârifet ve ittifak silahı ile cihâd edeceğiz.” Bediüzzaman Said Nursî (k.s.)

“Kalbin diri kalmasının sebepleri üçtür: I. Dünyaya kıymet ve ehemmiyet vermemek, II. Dâima zikrullah ile meşgul olmak, III. Allah dostları ile sohbet ve ünsiyyet etmek.” Muzaffer Ozak “Aşkî” (k.s.)

“Yoldan giden yanlış olabilir, yeter ki yol yanlış olmasın.” Muhammed Sâkî El-Hüseynî (k.s.)

“Yüzü kıbleye çevirmek kolay; mühim olan gönlü Allah’a çevirmektir.” Mehmed Zâhid Kotku (k.s.)

“Dindarlığını merak eden yalnız kaldığındaki haline baksın…!”  (Cüneydi Bağdadi)

“Gönül dalgınlığının ilacı; gönlünü Allah’a vermişlerin sohbetlerinde bulunmaktır.” İmâm-ı Rabbânî (k.s.)

İmtihan içinde imtihan vardır, derlen toplan da ufak bir imtihanda satma kendini. (Hz. Mevlâna)

“...Yahu öyle âlim, zâhid, zâkirler görüyorum ki, ibâdet ve zikirle yükseliyor, sonra birdenbire aşağıya düşüveriyorlar, ben bunlara çok üzülüyorum...” Ladikli Ahmet Ağa (k.s.)

“Sen geceleri kesip namaza kalmazsan, geceler seni keser. Gaflet, kasvet seni sarar, hiç bir şey anlamadan çeker gidersin bu dünyadan.” Mehmed Zâhid Kotku (k.s.)

 “Mü’minin bir ‘seher hayâtı’ olacak. Seher hayâtında iç âlem feyizle, rûhâniyetle dolacak, mânen gıda alacak. O gönül feyziyle güne girecek...” Osman Nûri Topbaş (k.s.)

“Günahlarına ağla! Ağlayamıyorsan niye ağlayamıyorum diye ağla! Muzaffer Ozak “Aşkî” (k.s.)

“Dünya bir misâfirhâne, bir devremülk, bugün var yarın yok!.. Âhiret dağarcığınıza ne doldurabilirseniz, günde kaç kişinin gönlüne girip ‘Allah râzı olsun!’ dedirtebilirseniz, kârınız o!” Hâce Mûsa Topbaş (k.s.)

“Son nefeste ne ile meşgul olmak istiyorsan, yaşarken onunla meşgul ol!” Ali Haydar Ahıskâvî (k.s.)

“Seninle uğraşan insanla uğraşma. Uğraşırsan onunla aynı yerde kalırsın. Onu al yol kenarına bırak, yoluna devam et.” Seyyid Abdülbâkî El- Hüseynî (k.s.)

“Gerçek hayâ, Cenâb-ı Hakk’ın men ettiği günahları, kimsenin olmadığı yerde ‘Cenâb-ı Hak işitir, görür, bilir...’ diye îmân ederek terk etmektir.” Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (k.s.)

“Dertsizlik, en büyük hastalıktır. Müslüman hiç olmazsa, kardeşinin derdiyle dertlenmelidir.” Prof. Dr. M. Es’ad Coşan (k.s.)

“Biri sizden bir bardak su isterse bu suyu götürmek Hizmet’tir. Su bardağının altına ilâve bir bardak koyup götürmek misâfire Hürmet’tir. Tabağın altına ayrıca örtü koyup suyu ikrâm etmek ise Zerâfet’tir.” Hâce Mûsa Topbaş (k.s.)

“Dindarlığını merak eden yalnız kaldığındaki haline baksın…! “ (Cüneydi Bağdadi)

 “Kahrolsun sefil esâret, yaşasın şanlı ve güzel ölüm!” Şeyh Şamil (k.s.)

Sağlıcakla kalın efendim.