16 Nisan 2021 Cuma 21:07:21

Çoklu baroya dair...

Paylaş

Türkiye’de zaman zaman...

Meslek odalarıyla, barolarla...

Hükümetler arasında gerilimler yaşanır...

 

***

 

‘Hükümetler’ ifadesini kullanmamın nedeni...

Bu tür gerilimlerin...

Sadece son 18 yıldır iktidarda olan hükümetlerle sınırlı olmadığını...

Hemen hemen her hükümetle..

Bir şekilde bu tür gerilimlerin yaşandığını anlatmak istememdir.

 

***

 

Bu tür gerilimler...

Normaldir, kaçınılmazdır ve ülkedeki demokratik işleyişin varlığına işaret eder...

 

***

 

Tabii ki gerilimin dozajı...

Eleştirinin üslubu...

Tartışılabilinir...

Ve ‘eleştirilebilinir’...

 

***

 

Mesela Ankara Barosu’nun...

Yakın zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı’na getirdiği eleştirinin dilini, üslubunu...

Bildiriyi ilk duyduğum anda...

Yanlış buldum...

 

***

 

Eli kalem tutan...

Kurumları temsil eden insanların...

Bir düşünceyi ifade ederken...

Kılı kırk yarmaları...

İfade tarzlarını tekrar tekrar gözden geçirmeleri...

Çok net olmaya; yanlış anlaşmaya hiçbir suretle yol açmamaya özen göstermeleri gerekir...

 

***

 

Yapılan bir açıklamadan sonra...

‘Onu kastetmedim’...

‘Aslında şöyle söylemek istedim’...

‘Yanlış anlaşıldım’...

Şeklinde yeni bir açıklama yapmak zorunda kalmak bile...

Özensizliğin, aceleciliğin göstergesidir...

 

***

 

Ancak...

Ülke yönetiminin de...

Bir o kadar toleranslı...

Ağır başlı olması gerekir...

 

***

 

Meslek odaları...

Barolar...

Üyelerinin gönüllülük bazında bir araya geldiği...

İsteğe bağlı...

Alelade dernekler değillerdir...

 

***

 

Meslek odaları ve barolar...

Anayasaya dayanarak kurulmuş...

Kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleridir...

 

***

 

Hangi siyasi, ideolojik, dinsel, mezhepsel, etnik vb farklılıkları olursa olsun...

İlgili mesleğe dair akademik eğitim almış meslek erbaplarının...

Eğer o mesleği fiilen icra etmek istiyorsa...

İlgili meslek odasına...

Mesela makina mühendisiyse Makina Mühendisleri Odası’na...

Avukatsa da baroya...

Üye olması kanuni bir zorunluluktur...

 

***

 

Meslek odaları ve barolarda...

Üye olan tüm meslektaşlar...

Eşit oy hakkına sahiptir...

Ve genellikle 2 yılda bir...

Devletin ilgili kurumlarının denetiminde seçimler yapılır...

 

***

 

Ha seçim yöntemlerinde antidemokratik noktalar mı vardır?

O zaman...

Yasa koyucu bu hususlarda yeni düzenlemeler getirebilir...

Ama meslek odalarını...

Baroları bölmek...

Çoklu hale getirmek...

Emin olun...

Ne o mesleğin...

Ne meslektaşın...

Ne milletin...

Ne de devletin hayrına değildir...

 

***

 

Tekrar etmekte fayda görüyorum...

Meslek odaları ve barolar...

Kamu kurumu niteliği taşırlar...

Üzerlerine kayıtlı motorlu taşıtlar bile...

Siyah plakalıdır...

 

***

 

Bu türden...

Kamunun asli unsurlarını bölerek...

Çoklu hale getirmek...

Bu kurumları...

Dolayısıyla kamuyu daha çok zaafa uğratır...

Yeni kutuplaşmalar meydana getirir...

Daha kaba bir siyasallaşmaya açık hale getirir...

 

***

 

‘Savunma’ zayıf olanın hukuku demektir...

Halkın, zayıf olanın umudu demektir...

 

***

 

Savunma...

Halkın kamu düzenine olan inancının ve güveninin kaynağıdır...

 

***

 

Yakın geçmişimizde...

Büyük küresel güçlerin tezgahlarının ürünü olan...

Kumpas davalarına karşı…

Savunmanın...

Yıllarca süren yiğit karşı duruşuyla...

Devleti çökmenin eşiğinden döndürmesine şahit olmadık mı?

 

***

 

Savunma dediğimiz şey...

Devleti ve milleti felaketlerden koruyabilecek...

Önemli sigorta devrelerinden biridir...

Ve bu yüzden anayasayla tanımlanmıştır...

Bu yüzden...

Zaman zaman sinirleri gerse bile...

Güçlü olmalı, güçlü kalmalıdır...

 

***

 

Bugün iktidarda olanların amacı...

Hiçbir iktidarın sonsuza dek sürmeyeceğinin bilinciyle...

Sonradan gelecek iktidarlara karşı da dik durabileceği şekilde...

Hukuk sisteminin üç sacayağından biri olan ‘savunma’yı...

Zayıflatmak değil güçlendirmek olmalıdır...

 

***

 

Çoklu baroların oluşturulmasıyla ilgili yasa tasarısı...

Her ne kadar ilgili komisyondan geçerek...

Meclis’e sunulmuş olsa da...

Sadece muhalefet partilerinin değil...

İktidarın da sağduyulu yaklaşımıyla...

Bu hatadan dönüleceğini umut ediyorum...