20 Nisan 2021 Salı 16:44:30

Yoksul çocuk yoktur, çürümüş toplum vardır!

Paylaş

Bazı kavramları ne kadar kolay kullandığımız...

Toplumsal anlamda ne kadar çürümüş olduğumuzla...

Ve bu çürümeyi ne kadar kanıksamış olduğumuzla ilgilidir...

 

***

 

Mesela...

‘Sokak çocuğu’ kavramı...

Mesela...

‘Yoksul çocuk’ kavramı...

 

***

 

Bu sözcükleri çoğumuz o kadar kolay...

O kadar rahat...

O kadar düşünmeden....

Ve o kadar canımız acımadan kullanırız ki...

Aslında bu durum...

Hem toplum hem birey olarak...

Ahlaki değerlerimizin ne kadar çürümüş olduğunun göstergesidir....

 

***

 

Gerçekte...

Sokak çocuğu diye bir kavram, bir tanımlama olamaz...

Sokaklar çocuk doğurmaz...

Onun adı olsa olsa...

Ailesinin sosyo-ekonomik yapısı çökmüş...

Ve toplum tarafından dayanışma, ilgi, alaka, destek görmediği için...

Vicdansızca sırt dönüldüğü için...

‘Sokaklara düşürülmüş çocuk’ olabilir...

 

***

 

Aynı şekilde...

‘Yoksul çocuk’ kavramını ele alalım...

 

***

 

Yahu adı üstünde çocuk...

Evrensel hukuka göre işgücüne katılmaması...

İşçilik yapmaması...

Kısacası çocukluğunu yaşaması...

Koşup oynaması...

Eğitim ve öğretim alması...

Toplum tarafından korunup kollanması gereken...

Yani para kazanma, kaybetme veya kazanamama süreçleriyle ilgisi olmayan bir birey...

Nasıl olur da zengin veya yoksul olabilir?

 

***

 

Dünyanın yaşadığı bu üretim devrimi...

Ve bu devrim sayesinde oluşan bu bolluk içinde...

‘Sokak çocuğu’...

‘Yoksul çocuk’ kavramı kullanılabiliyorsa...

Orada aslında...

Çürümüş, ölmüş...

Ama ağlayanı olmayan blr toplum...

Ve bu durumu kanıksamış...

Kendisinden başka kimseyi düşünmeyen...

‘Benden sonra tufan’ diyen...

Utanma duygusunu kaybetmiş...

Bencil ve ahlaksız bireyler var demektir!

 

***

 

Bir toplumun medeniyet ölçüsünün pek çok kriteri vardır elbet...

Ve bu kriterlerin en başında...

Fiziken, ruhen, zihnen...

En savunmasız konumda olan...

Çocukların...

Toplum tarafından yalnız bırakılıp bırakılmadığı...

Eşitsizliklere maruz bırakılıp bırakılmadığı bulunur...

 

***

 

Unutmayalım ki...

Yoksulluk...

Bireysel bir yetersizlik, bireysel bir başarısızlık durumu değil...

Dünya çapında iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıda bireyin...

Dünya nüfusunun yarısı kadar servete sahip olabildiği....

Çarpık, insanlık dışı, kuralsız Kapitalist düzenin beslenme kaynağıdır!

İktidar dayanağıdır!

 

***

 

Bugün için dünyanın temel sorunu...

Doğayı yok olmanın

Toplumları çürümenin eşiğine getiren...

Bu düzenin...

Nasıl düzeltileceği veya tamamen kaldırılacağıdır...

 

***

 

Birey olarak...

Buna gücümüz yetmeyebilir...

Toplumsal olarak bunun yöntemlerini henüz bilmiyor veya geliştirememiş olabiliriz...

Ama...

Çocukları sokağa iten...

Yoksulluğa mahkum eden...

Kaliteli eğitime erişim başta olmak üzere...

Ağır eşitsizliklere maruz bırakan bu düzene karşı...

İtirazımız yoksa...

İsyanımız yoksa...

Rahatsızlığımız yoksa...

Politik bir arayışımız yoksa...

Tam da bu insanlık dışı...

Doğa düşmanı sistemin yaratmak istediği...

Beyin ölümü gerçekleşmiş...

Bedensel anlamda ölmemiş ama aynı zamanda da yaşamayan...

Zombilerden biriyiz demektir!

 

***

 

Peki, siz...

Bu tabloda...

Kendinizi nerede görüyorsunuz?