12 Nisan 2021 Pazartesi 20:16:59

Karabağ: Türk-Rus uzlaşması mı?

Paylaş

Ermenistan’ın...

Gerek temmuz ayında TOVUZ’a saldırmasının...

Gerekse eylül ayının sonuna doğru Karabağ’daki çatışma ortamını tetiklemesinin ardında kışkırtıcı güç olarak...

Rusya’yı itham edenleri inandırıcı bulmadım...

 

***

 

Olayların bu ana kadarki gelişimi...

2018 yılında Sorosvari bir halk hareketi ile iktidara gelen...

Ve ABD ve Avrupa ile iş tutmak isteyen...

Paşinyan Hükümeti’ne ders vermek isteyen...

Rusya’nın...

Ermenistan’ın resmi topraklarına taciz yapılmaması şartıyla...

Ermenistan’ı Karabağ’da Türkiye ve Azerbaycan’a dövdürmek istediğini gösteriyor...

 

***

 

Gerek son çatışmalardan hemen önce Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un...

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki işgalin son bulmasını istedikleri yönündeki açıklamaları...

Gerekse çatışmalar boyunca Rusya’nın tutum ve açıklamaları...

Bu görüşümü destekler nitelikte...

 

***

 

Anlaşılan Rusya...

AB üyeliği yolunda yeni kazanımlar elde eden Gürcistan’dan sonra...

Ermenistan’ın da kendi yörüngesinin dışına çıkma ihtimalinden rahatsız...

Ve bu nedenle...

Azerbaycan-Türkiye-Rusya ekseninde...

Üstü örtülü bir uzlaşma var...

 

***

 

Zaman zaman Rusya’dan gelen kimi çıkışlar...

Açıklamalar ve çağrılar...

Olsa olsa...

Ermenistan kamuoyunu tamamen karşısına alarak kaybetmeme hassasiyetinden kaynaklanabilir...

Ve bu da anlaşılabilir...

 

***

 

Azerbaycan Ordusu’nun bu ilerleyişi...

Nereye kadar sürebilir?

 

***

 

Bu ilerleyiş...

İşgal altındaki toprakların tamamen kurtarılmasına da kadar ilerleyebilir...

Bir noktada durması da talep edilebilir...

Bunu zaman gösterecek...

 

***

 

Burada önemli olan...

Tüm bu gelişmelerden...

Ermenistan halkının ve yönetici sınıfının çıkaracağı derstir...

 

***

 

Ermeni halkı, sırtını emperyalist güçlere dayayarak komşularıyla husumet yaratan siyasi liderlere kırmızı kart göstermek zorundadır...

 

***

 

Ermenistan, bölge dışı güçlerin taşeronluğuna ve tetikçiliğine, boyunu aşan işlere soyunmaktan vazgeçmek...

Kafkasya’da barış ve refah zincirinin parçası olmak yoluna girmelidir...

 

***

 

Ermenistan’ın maceracı, militarist siyasi önderliği sadece bölge ülkeleri için değil...

Ermenistan halkının barışı, huzuru, refahı ve kalkınması için de en büyük engeli teşkil ediyor...

 

***

 

Ermenistan Halkı bu gidişe dur demediği sürece; olayların mağduru değil suç ortağıdır!

 

***

 

Tarih boyunca birbirini boğazlamış Almanya ve Fransa; el ele verip Avrupa Birliği projesini hayata geçirmeyi nasıl başardıysa...

Benzer bir durum Kafkasya’daki halklar için de mümkündür!