Hedef Kızılelma herkese âşikâr olsun

Paylaş

Zeytin dalı harekâtında, Afrin’e doğru yola çıkan kahramanlarımızdan bir tanesi, tankın üstünden muhabiri bu şekilde selamlamıştı: "Kızıl elmaya gidiyorum"

Oğuz Türklerinin dava edindiği; Nizam-ı Âlem, Türk Birliği, Turancılık gibi amaçları kapsayan bir kavram; “ kızıl elma”

Osmanlı döneminde yeniçerilerin motivasyon kaynağı…

Yıkılış döneminde, İttihat ve Terakkiyi oluşturan kadronun, özellikle Enver Paşa’nın uğruna şehit olduğu “Turan Devleti” davası…

 

TDK’YA GÖRE KIZILELMA

Osmanlılar tarafından “Roma” ve  “Viyana” şehirleri için kullanılan sembolik ad…

Diğer bir anlamı ise; yeryüzündeki bütün Türkleri birleştirip büyük bir imparatorluk kurmayı amaç olarak alan ülkü.

“Turan” kelimesinin eş anlamlısı olarak yer alıyor. 

 

“Turan”, eskiden İranlıların Türkistan'a verdikleri ad…

Mecâzen, “Türklerin yeryüzünde yaşadıkları bütün ülkelerin toplamı, yani birleşik tek ve büyük Türk vatanı” demek.

 

 

Bağımsız devletleri bir devlet haline getirmek mümkün mü? Hayır.

Türk Devletlerinin bir “konfederasyon” şeklinde birleşmelerini sağlamak mümkün mü? Evet.

 

 “TÜRK BİRLİĞİ İSLÂM'A AYKIRI MIDIR?

Necip milletimizin, hayallerinin olması hakikat peşinde koştuğunun delilidir.

Yahudilerin yok mu hayali?

Arz-ı  Mevûd içerisinde Kudüs merkezli “büyük İsrail devletini” kurmak.

Ya Hıristiyanlar? Sömürmek, daha daha çok sömürmek…

 

Peki, Müslüman Türklerin davası nedir?

3 kıta, 7 denize hükmetmiş Osmanlıyı kuran Osman gazi, oğlu Orhan gaziye açıkça belirtmiş:

“Ey oğul, bizim davamız kuru bir cihangirlik davası değil İLAY- I KELİMETULLAH’ dır”

 

DERTSİZ ADAM “DERT”TİR

Davasız insan; kendine, zamanla içinde hapsolacağı sınırlar çizer.

 

Uğrunda yaşayacak, çalışacak, savaşacak bir davası olmayan insanlar, güç aldıkları bir davaları olmadıkları için çabuk pes ederler.

 

Rahat yaşadığı için, adı anılan var mı tarihte?

Selahaddin’e Kudüs’ü aldıran,

Fatih’e İstanbul kapılarını açtıran,

Abdulhamid’i yedi düvele karşı ayakta tutan ; “inançtır”, “davadır”.

 

BUGÜN KARABAĞ, YARIN DOĞU TÜRKİSTAN. HEDEF KIZILEMA

Ayrılır mı gönül candan! Türkiye-Azerbaycan…

Bir ülküdür bizimkisi…

Gözünü kızılelmaya çeviren, günlünü Kudüs’e veren…

Oğuz soyunun gururunu, İslam’ın ahlakıyla birleştiren… 

"Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,

Anadolu başlar, vatan olmaya.

Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya..." 

 

“Tek millet, tek bayrak Zülfikar olsun

Tek vatan tek devlet payidar olsun

Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun

Akif'in 'Korkma' nidası bize didar olsun

Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun"

 

Bu vesile şehâdet şerbetini içen kardaşlarımıza rahmet diliyorum…

Rabbim Türk ordusunu mansûr eylesin. Âmin