16 Nisan 2021 Cuma 19:45:58

Kafkasya’da yeni işbirliği olanakları

Paylaş


Ermenistan ile Azerbaycan arasında başlayan askeri çatışmalar...

Türkiye’nin açık teknik destek verdiği...

Rusya’nın ise örtülü destek verdiği Azerbaycan’ın sahadaki başarılarının ardından...

Ekim sonlarına doğru imzalanan bir anlaşmayla sona erdi...

* * *

Anlaşma gereğince...

Ermenistan...

İşgal altındaki Karabağ topraklarını belirli bir programa uygun olarak Azerbaycan’a teslim ediyor...

* * *

Son olarak 1 Aralık’ta Fuzuli bölgesi de...

Ermenistan tarafından Azerbaycan’a teslim edilmiş olacak...

* * *

Anlaşma gereğince Rusya...

İkibin civarında askerden oluşan ‘Barış Gücü’ ile...

Anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesini denetleyecek...

* * *

Yine bu anlaşmayla iki önemli karar daha alınmış durumda...

Bunlardan biri...

Karabağ bölgesinde Ermeni nüfusunun yoğun olduğu bölgeyle...

Ermenistan arasında insani bir ulaşım koridorunun açılması...

İkinci bir başka husus da...

Azerbaycan’a ait Nahçıvan özerk bölgesi ile...

Azerbaycan arasında...

Ermenistan arasında bir ulaşım koridoru açılması...

* * *

Nahçıvan ile Azerbaycan ana toprakları arasında açılacak olan bu koridor...

Önemli iktisadi ve jeopolitik sonuçlar doğuracak nitelikte görülüyor...

* * *

Son 30 yıldır...

Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki karayolu bağlantısı...

İran toprakları üzerinden gerçekleşiyordu...

* * *

Bu durum Azerbaycan açısından...

İran’a siyasal bir bağımlılık yaratıyordu...

Yeni koridorla beraber...

Bu bağımlılık önemli miktarda azalıyor...

* * *

Diğer yandan...

Türkiye ile Orta Asya’daki diğer Türk devletleri arasındaki karayolu bağlantısı da...

Bu koridorla beraber...

İran’a alternatif yeni bir güzergaha kavuşmuş oluyor...

* * *

Tabii bu yeni koridordan...

Hem iktisadi sonuçları...

Hem de jeopolitik sonuçları açısından...

İran’ın zarar göreceğini söylemek de gerekiyor...

* * *

Ayrıca bu koridor...

Ermenistan’ın...

Kafkasya’da Türkiye ve Azerbaycan’la yeni bir beyaz sayfa açabilmesi...

Barış ve tehdit dilinin dışına çıkılarak...

İşbirliği ve kalkınmaya dönük adımların atılabilmesi açısından da...

Önemli bir potansiyel taşıyor...

* * *

Ayakları yere basan...

Fransa başta olmak üzere...

Emperyalist güçlerin jeopolitik hırslarına alet olmaktan vazgeçen...

Ve Ermenistan halkının...

Barış, kalkınma ve güvenliğini önceleyen...

Yeni bir anlayışa kavuşmuş bir Ermenistan’a...

Türkiye ve Azerbaycan da barış çubuğu uzatacaktır!