16 Nisan 2021 Cuma 19:57:30

Zorba...

Paylaş


Dünyada bütün büyük devletler...

Büyüklükleri oranında bir askeri güce sahip olmak zorundadır...

Bu kaçınılmaz bir gerçekliktir...

* * *

Ancak...

Büyük devletlerin asıl güç kaynağı...

‘Yumuşak Güç’tür...

* * ^

Mesela ABD...

Yükseliş döneminde...

Özgürlük...

Demokrasi...

Sanat...

Kültür...

Sinema...

Refah...

Kalkınma...

Piyasa ekonomisi...

İnsan hakları...

Gibi kavramları kullanarak...

Uluslararası planda hem devletleri...

Hem de halkları etkiliyordu...

* * *

ABD...

(Vietnam gibi düşmanlarını saymazsak)...

Soğuk Savaş’ süresince bu ‘Yumuşak Güç’ kaynaklarını kullanarak...

Sempati kazanıyordu...

* * *

Fakat ABD...

‘Soğuk Savaş’ın bitmesi...

Ve Sovyetler’in dağılmasının ardından....

Hızla bu ‘Yumuşak Güç’ kaynaklarını kullanmayı terk etti...

* * *

Bu yeni dönemin işaret fişeği...

‘Yeni Dünya Düzeni’ manifestosuyla ateşlenmiş...

1991 Körfez Savaşı ile uygulamaya geçilmişti...

* * *

Ardından Afganistan’ın işgali...

2. Körfez Savaşı ve diğer adımlar geldi...

* * *

Artık ABD...

Demokrasi söylem ve vaadleriyle ülkeleri işgal eden...

Zaten yoksul olan ülkelerin alrtyapılarını ve üstyapılarını çökerten...

Gözünü kırpmadan yüzbinlerce insanın ölümüne yol açan...

Milyonlarca insanın mülteciye dönüşmesine neden olan...

Etnik ve mezhepsel çatışmaları körükleyen...

Küresel bir ZORBA devlete dönüşmüştü...

* * *

Üstelik ABD...

Sadece kaynaklarına göz diktiği zayıf ülkelere değil...

Avrupa da dahil olmak üzere...

Türkiye ve diğer müttefiklerine karşı da...

Amansız bir ZORBA’ya dönüşmüştü...

* * *

Üstelik...

Müttefik NATO’daki müttefiklerini...

Kendi silah endüstrisinin zoraki müşterileri olarak...

Gütmeye çalışıyor...

Kuzey Akım projesinde olduğu gibi...

Müttefiklerini...

Rusya’nın ucuz doğalgazı yerine...

Kendi pahalı doğalgazını almaya zorluyordu...

* * *

ABD...

Uzun bir süredir...

‘Yumuşak Güç’ unsurlarını terketmiş...

Tüm işlerini...

Ekonomik yaptırım ve askeri güç kullanımı enstrümanları üzerinden...

Zor kullanarak çözmeye çalışır duruma gelmiştir..

* * *

Hatta ABD...

Türkiye örneğinde olduğu gibi...

Sözde müttefik olduğu ülkelerin toprak bütünlüğünü...

Ekonomisini...

Gizlemeye ihtiyaç duymaksızın tehdit eder hale gelmiştir...

* * *

Tüm bunlar yetmiyormuş gibi...

ABD...

Kafasına sopayla vurduğu müttefiklerinin bile...

Kuzu kuzu boyun eğmesini...

‘Ah’ dememesini...

‘Seni seviyorum’ demesini isteyebiliyor...

* * *

Tüm bu zorbalığın nedeni...

ABD’nin...

Çin, Hindistan gibi yükselişteki Asya ekonomileriyle yarışı kaybetmeye başlamasıdır...

* * *

ABD...

Kaçınılmaz yenilgiyi...

Henüz açık ara üstünlüğünü askeri alandaki zorbalıklarla...

Ve müttefiklerine bile ekonomik yaptırım tehditler savurarak...

GECİKTİRMEYE ÇALIŞIYOR...

* * *

Binlerce yıllık insanlık tarihi bize...

Yumuşak Gücü terk ederek...

Ana ilişki biçimine dönüşmesi durumunda...

Ekonomik ve askeri zorbalığın...

İniş sürecini bir süre daha geciktirebileceğini...

Ancak ardından...

Çok daha sert bir dibe vuruşu da beraberinde getirmesinin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir...