16 Nisan 2021 Cuma 21:11:36

500 Yıllık Döngü...

Paylaş


Dünya tarihinin son 1000 yılına baktığımızda...

Küresel jeopolitiğin ana güç ekseninin...

Doğu ve Batı arasında...

Tıpkı gökyüzünde oluşan güçlü bir hortumun yer değiştirmesi gibi...

Her 500 yılda bir yer değiştirdiğini görüyoruz...

* * *

1000’li yıllarda Doğu’ya kayan...

Ve çeşitli Doğu imparatorlukları arasında el değiştirdikten sonra...

Son temsilcisi Osmanlı İmparatorluğu olan...

Küresel güç merkezi...

1.500’lü yıllarda gerçekleşen coğrafi keşiflerin neticesinde...

Trans Atlantik’e kaymıştı...

* * *

İspanya, İngiltere, ABD gibi Atlantik devletleri arasında el değiştiren liderlik...

2000’li yılların başından itibaren...

Tekrar Doğu’ya...

Asya-Pasifik’e kaymaya başladı...

Sonrasını bilemeyiz ama...

Bu yeni dönemin liderlik mücadelesinde...

Şu an için öne çıkan güç ise Çin...

* * *

İçinden geçtiğimiz bu yıllar...

İşte böylesine köklü bir 500 yıllık döngüye tanıklık ediyor...

* * *

Benzer şekilde...

Ülkemizin bulunduğu coğrafya da...

100 yılda bir karşımıza çıkan türden...

Jeopolitik bir dönüşüme ev sahipliği yapıyor...

* * *

Doğu Akdeniz...

Orta doğu...

Kafkasya...

Kuzey Afrika...

Sonraki yüzyılı şekillendirecek nitelikte...

Derin bir dönüşüm yaşıyor...

* * *

Ülkemiz...

Hem 500 yıllık bir küresel jeopolitik dönüşümün...

Hem de 100 yıllık bölgesel jeopolitik dönüşümün üst üste çakıştığı...

Cephe hattında...

Ağırlık merkezinde bulunuyor...

* * *

Kısacası ciddi ekonomik, sosyal, kültürel, askeri sonuçları olacak olan...

Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz..

Ve eğer ülkemizdeki siyaset yapıcılar...

Bu dönüşümü doğru ve hızlı bir şekilde okuyamazlarsa...

Bunun bedeli çok ağır olacaktır...

* * *

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin...

Bu dönüşümün farkında olduğunu...

Ve yeni eksenleri dikkate alarak...

Kendisini yeniden yapılandırmaya çalıştığını...

Memnuniyetle ve dikkatle izliyorum...

* * *

Fakat...

Üzülerek görüyorum ki...

Ülkemiz demokrasisinin can damarı olan muhalefet partileri...

Elbette temel görevleri arasında bulunan...

Günlük iç siyasetin oyalayıcılığı içinde...

Dünyadaki ve bölgemizdeki bu büyük resmî okuyamıyorlar bile...

Ve...

Bu durumu ülkem açısından...

Kaygı verici buluyorum...

* * *

Muhalefetin bu körlüğü...

Bu ilgisizliği...

Bilgisizlikten mi?

Yoksa...

Küresel liderliği kaptırması kaçınılmaz görünen...

Geleneksel Trans-Atlantik ittifakı ilişki ağına teslimiyetten...

Veya taraftarlıktan mı kaynaklanıyor?

Bunun cevabını bilmeyi...

Gerçekten çok isterdim...