27 Şubat 2021 Cumartesi 06:41:29

Sansür, Sosyal Medya, Siyaset ve Trump

Paylaş

 

Görev süresi içinde...

Trump’ın Twitter paylaşımlarının defalarca engellendiğine şahit olduk...

Belki de...

Görev başındaki bir Amerikan başkanının...

Sosyal medya hesaplarının zaman zaman engellenmesi...

Zaman zaman askıya alınması...

Amerikan ve dünya kamuoyu açısından...

Amerika’daki demokratik sistemin gücünün bir göstergesi olarak...

Olumlu yanıyla algılanmış...

Hatta ona karşı antipati duyanlar tarafından...

‘Oh olsun türünden’ karşılanmış olabilir...

* * *

Ancak...

Kongre kararıyla...

Trump’ın iki kere üst üste azledilen ilk başkan olarak tarihe geçtiği şu günlerde..

(Ki Trump’a adreslenen Kongre işgalinin...

Aslında Trump’a kurulmuş bir kumpas olup olmadığı...

Hala tartışmaya açıktır)...

Trump’ın Twitter hesabının askıya alınması...

Kendisini ifade olanağının elinden alınması...

Sosyal medyada...

Hem de devletleri geçtik...

Özel şirket yönetimlerinin kararıyla...

Sansür uygulamalarına bulaşılıp bulaşılmadığı...

Siyasete müdahale edilip edilmediği...

Bireysel ifade özgürlüğü haklarına saldırılıp saldırılmadığı açılarından...

Acilen ele alınıp incelenmelidir...

* * *

Devletlerin ‘sansür’ uygulamalarına karşı çıkan insan hakları örgütleri ve çevreleri...

Ve ifade özgürlüğünü demokrasinin en temel taşlarından biri olarak gören herkes...

Twitter örneğinden hareketle...

Sosyal medyadaki keyfi sansür uygulamalarını tartışmaya açmalıdır...

* * *

Bugün bu tarz keyfi uygulamalar...

Amerikan seçmeninin...

Neredeyse yarısının oyunu almış bir başjana yapılabiliyorsa...

Gerisini siz düşünün...