09 Mayıs 2021 01:07:45

18 Yılın Ardından 1 Mart Tezkeresi

Paylaş

İkinci Körfez Savaşı’nın arefesinde...

Çiçeği burnunda AK PARTİ hükümetinin...

Yüzleşmek zorunda kaldığı ilk büyük kriz...

Dönemin Saddam Hüseyin Liderliği’ndeki Irak topraklarına...

Amerikan Ordusu tarafından yapılacak olan askeri müdahalede...

İşgal girişiminde...

Türkiye topraklarının, limanlarının kullanılmasına...

Ve Türk Ordusu’nun da Irak’ın kuzey bölgesinde kara gücü olarak devreye girmesine...

Olanak sağlayacak olan...

Ve adı tarihe 1 Mart Tezkeresi olarak geçecek olan tezkerenin...

Meclis’ten onay almamasıydı...

* * *

ABD tarafından talep edildiği için yeni hükümet tarafından meclise sunulan bu tezkere...

Sadece muhalefet partilerinin değil...

Bir kısım iktidar partisine mensup milletvekilinin de oylarıyla reddedilmişti...

* * *

Kimi iddialara göre...

Daha yeni kurulmuş olan AK PARTİ’nin...

Olağanüstü bir hız ve güçle iktidara taşınmasının altında...

Kapalı kapılar ardında ABD’ye verilmiş bir dizi söz vardı...

Ve 1 Mart tezkeresi de bunlardan biriydi...

Ve ABD’nin öfkesinin en önemli nedenlerinden biriydi...

* * *

Dönemin Türk Silahlı Kuvvetleri yönetiminin de muhalefetinin olduğu belli olan bu tezkerenin reddinin ardından...

Türk-Amerikan ilişkileri bir daha geri dönülemez bir şekilde hasar aldı...

* * *

Sonraki yıllarda ülkemizde şahit olduğumuz bir dizi büyük, şüpheli, çalkantılı olaya...

Ki Kuzey Irak’ta konuşlu bir özel harekat mensubumuzun başına...

Amerikan Ordusu’nun yaptığı baskının ardından...

Özellikle dünya kamuoyuna fotoğrafları servis edilmek üzere çuval geçirilmesi ilk işaret fişeğiydi...

1 Mart Tezkere’sinin artçı dalgası gözüyle bakıldı...

* * *

Ülkemizdeki kimi Amerikancı propaganda odakları...

1 Mart Tezkeresi’nin TBMM’den geçmemesinin...

Sadece Türk-Amerikan ilişkilerine değil...

Bu nedenle 2003 Irak Savaşı sonrasında bölge denklemlerinin dışında kalan...

Türkiye’nin çıkarlarına da zarar verdiğini...

Eğer Türkiye bu tezkereyi kabul etseydi...

Savaş Sonrası Irak’ta...

Ama özellikle Kuzey Irak’ta...

Türkiye’nin söz sahibi olacağını...

Ve kendi milli çıkarlarını daha iyi koruyabileceğini...

Ancak bu fırsatın kaçırıldığını savundular...

* * *

Ancak...

Tezkere kapsamında Amerikan Hükümeti’nin...

Türkiye’den istediği...

Karadeniz bölgesinin de aralarında olduğu farklı il ve bölgelerdeki ilave üsler...

Sabiha Gökcen Havalimanı’nın tahsisi gibi talepler...

Sanki Irak değil de Türkiye toprakları işgal edilecekmiş gibi...

Sanki asıl hedef Türkiye’ymiş gibi bir hava yaratıyor...

Ve bu durum ülkemizdeki yurtsever çevreleri kaygılandırıp rahatsız ediyordu...

* * *

1 Mart tezkeresi işte bu atmosferde Meclis tarafından reddedildi...

* * *

Aradan geçen 18 yılda...

Süleymaniye’de Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan ahlaksız saldırıyla başlayan...

Kumpas Davaları’yla devam eden...

15 Temmuz darbe girişimiyle iyice alenileşen...

Hele hele...

Suriye İç Savaşı’nın ardından...

Etnik ayrılıkçı örgüte kara gücü payesi verilmesiyle zivanadan çıkan, pervasızlaşan Amerikan tutumu...

1 Mart tezkeresinin reddiyle...

Ülkemizin ne büyük bir tehlikenin kıyısından döndüğünü gösteriyor!

* * *

1 Mart tezkeresinin reddi...

Türkiye’ye kurbanlık koyun gözüyle...

Arka bahçe gözüyle...

Kişiliksiz bir esir gözüyle...

Adeta oyun hamuru gözüyle bakan ABD’ye karşı...

Haklı bir milli refleks olarak tarihteki onurlu yerini almıştır!