09 Mayıs 2021 00:28:10

Yargı, Reform ve Berlin’de Hakimler Var...

Paylaş

 

Hukuk, adalet denilince akla çok ünlü bir hikaye gelir:

 

1750 yılında Potsdam’da saray yaptırmak isteyen Alman Kralı 2. Frederik..

 

Beğendiği bir arazinin içindeki bir su değirmeninin sahibinin arazisini de satınalmak istediğinde...

 

Arazisini satmamakta direnen köylüye öfkelenir ve:

 

“Unutma kim ben kralım” diyerek...

 

Sert çıkar...

 

Köylünün Kral Frederik’e verdiği cevap ise tarihe geçecektir:

 

“Asıl sen unutma ki Berlin’de hakimler var! Hiçbir güç, hiçbir siyaset, hiçbir iktidar kral bile olsa adaletten üstün değildir. Hiç kimse adaletin üstüne çıkamaz. Orada oturamaz”...

 

* * *

 

Bunun üstüne bir de...

 

Mahkeme salonlarının duvarlarında gördüğümüz ve Atatürk’e ait olan o meşhur sözü hatırlayalım:

 

“Adalet mülkün temelidir!”...

 

Burada geçen ‘mülk’ kelimesi eski Türkçe’de ‘devlet’ demektir...

 

“Adalet devletin temelidir” denmektedir...

 

* * *

 

Bu bağlamda...

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın...

 

2 Mart Pazartesi günü ilan ettiği yargı reformu programını çok önemsiyorum...

 

* * *

 

Yargı-hukuk...

 

Uzmanlık alanım olmadığından...

 

Bu konuda uzman kişileri...

 

Ve televizyon programlarındaki tartışmaları takip ettiğimde...

 

Şu ibareler dikkatimi çekti:

 

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı reformların, yüzde 10’u bile hayata geçse...

 

Ülkemizde hukuk devrimi olur”...

 

* * *

 

Benim gözlemlerim şunlardır:

 

Aslında ülke yönetimi...

 

Neyin nasıl olması gerektiğini...

 

Hukuktaki uluslararası standartları...

 

Hepimizden iyi biliyor...

 

Ve bu beni hem mutlu ediyor...

 

Hem de üzüyor...

 

* * *

 

Fakat...

 

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı reformların, yüzde 10’u bile hayata geçse...

 

Ülkemizde hukuk devrimi olur”...

 

Türünden yorumlar...

 

İlan edilen programın uygulamaya geçmesi noktasında kimi tereddütler olduğunu göstermesi bakımından da ele alınmalıdır...

 

* * *

 

Adalet-hukuk mekanizmasının...

 

Yani yargının...

 

Siyasetin bir aparatı...

 

Sopası olmaktan çıkması...

 

Hepimizin umudu...

 

Ve ülkemizin sosyoekonomik kalkınmasının...

 

Refahının...

 

Mutluluk ve huzurunun olmazsa olmaz önkoşuludur...

 

* * *

 

Bu bağlamda...

 

Bugüne kadarki acı deneyimlerimiz...

 

Ve yer etmiş uygulamalardan dolayı...

 

Yaşanan her türlü tereddüte rağmen...

 

Cumhurbaşkanı’nın ilan ettiği programa destek ve takipçi olmak gerektiğini düşünüyorum...

 

Çünkü...

 

İçinde bulunduğumuz sorunlarımızdan kurtulmamızın başka yolu yok...