09 Mayıs 2021 00:53:28

Eğitim ne demek?

Paylaş

Eğitim ile öğretim arasındaki farkı bir türlü anlayamamış bir millet olarak eğitim sistemi kötü dediğimizde de neden bahsettiğim pek de anlaşılır değil.

 

Eğitim ne demek? Eğitim Yeni kuşakların toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etmek demektir. Yani matematik uzmanı yetiştirmek değil toplum içinde yaşayabilecek yeterliliğe sahip birey yetiştirmektir.

Öğretim ne demek? Öğretim öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, araç gereçleri sağlama ve öğrenmede yol göstermektir yani direkt öğretmek değil temel bilgilerin üstüne (okuma-yazma vb.) öğrenmeyi öğretmektir.

Veli toplantılarından sonra gelen şikayetlerde ailelerin ilk tepkisi genellikle şu olur. Yani hocam haklısınız ama biz böyle bir aile değiliz. Yani bizim evimizde kavga edilmez bizim evimizde küfür edilmez ve biz birbirimizi dinleriz tepkilerini duyarız. Bu tepkilerde de sonuna kadar haklıdır çünkü bunların hepsini ailesi değil okuldaki arkadaşından öğrenmiştir.  Daha 6 yaşında ilk defa ailesinden kopan çocuğa önce eğitim vermeden yani 20 kişilik bir sınıfta diğer 19 kişiye saygı göstermeyi anlatmadan tahtaya A-B-C yazmaya başlayan öğretmenin anlattıklarını o sıralardayken ben de dinlemedim.

Öncelik toplum içinde yaşamayı becerebilen nerde ne yapmasını bilen sonrasında ise belli bir ya da birkaç alanda uzmanlaşması için gerekli temel bilgiler verildikten sonra bireyin gelişiminin geri kalanı ise tamamen kendine kalır. Haftanın 5 günü okula toplayıp 10 saat bir şeyler öğretmeye çalışmanın faydasız olduğu artık anlaşılmalıdır. Okullar eğitim öğretim kurumlarıdır ancak adeta bir dershane gibi davranmakta ve matematik, fen yarışına soktukları öğrencilerin başarısızlıklarından ise hiçbir eğitimci kendini sorumlu hissetmemekte.

Öğrenci bu okul görünümlü dershanelerde her ne kadar kendini bir üniversiteye atmış olsa da kendini toplumun sınıflandırdığı yerden kurtaramıyor. Yani ülkenin geleceği denilerek yüceltilen öğrenciler özellikle 80 darbesi sonrası oluşan travmayla ülkeyi her an bir kargaşa ve karanlığa götürebilme potansiyeline sahip birer sakıncalı birey olarak görülüyor.

Biz eğitim ile öğretimi ayırmadığımız ve önceliğimizi gerçekten eğitime vermediğimiz sürece, her başarısız ve toplum içinde barınamayan öğrencide öğretmenin payının ne kadar büyük olduğunu anlamadıkça değişen hiçbir şey olmayacaktır.