29 Temmuz 2021 Perşembe 20:25:38

S400’ler ve Sömürge Aydınları

PaylaşCumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden’le yapacağı görüşmeler esnasında...

Özellikle S400 üzerinden sıkıştırılacağının belli olduğu şu süreçte...

TV programlarına çıkan bir kısım akademisyen-uzmanın yorumlarını dinledikçe...

Hayretlere düşüyorum...

* * *

Bu yorumların önemli bir kısmı...

Neredeyse Türkiye’nin S400 alımı nedeniyle...

Kabul edilemez bir hata yaptığı...

ABD’nin bu konuda ödünsüz olduğu...

Türkiye’nin köşeye sıkıştığı...

S400’leri aktifleştiremediği...

Ve aktifleştiremeyeceği...

Bu sistemlerden vazgeçmesi gerektiği çerçevesinde dönüyor...

* * *

Kimse kusura bakmasın...

Ancak...

Bu yorumları yapan kişilerin...

Profesör, Doçent, Doktor gibi akademik ünvanlar taşıyor olması...

Savundukları fikirlerin ‘sömürge aydını’ zihniyeti taşıdığı gerçeğini ortadan kaldırmaz!

* * *

21. yüzyılda...

Türkiye gibi...

Dünyanın en belalı...

Her daim güvenlik riskleri taşıyan bölgesinde konuşlu bir ülkenin...

Parasını ödemek koşuluyla bile...

Kendi müttefiklerinden hava savunma sistemi alamamış olması...

Bu konuda adeta gizli bir ambargoya tabi tutulması...

Bu akademisyen ve yorumcular tarafından...

Kabul edilemez bir durum olarak görülmüyorsa...

* * *

Üstelik...

Güney sınırlarımızda konuşlu ABD güçlerinin...

Göz göre göre...

Türkiye’nin tüm ısrarlı karşı çıkışlarına rağmen...

Binlerce tır dolusu...

Yüksek teknoloji ürünü silahla...

Çok geçmeden namlularını Türkiye topraklarına doğrultacağı aşikar bir ordu kurmasına ses çıkarılmıyorsa...

* * *

Hükümetin S400 alımıyla ilgili kararlarını acımasızca eleştiren bu kişiler...

Hangi akademik, hangi siyasi ünvanı taşırsa taşısın...

Benim gözümde en masum tabiriyle...

Müstemleke (Sömürge) Aydını...

Ya da sömürge görevlisidir!

* * *

Hükümet bu yüzden köşeye sıkıştırılıyor olabilir...

Pozisyonunu korumakta zorlanıyor olabilir...

Ara formüller geliştirmeye çalışıyor olabilir...

Silah sistemini aktifleştirmede ağırdan alıyor olabilir...

Ama bunların hiçbiri...

Hükümetin bu konuda doğru ve cesur karar almış olduğu gerçeğini değiştirmez...

* * *

Türkiye Cumhuriyeti gibi...

Balkanlar-Kafkaslar-Ortadoğu sorunlu üçgeninde konuşlanmış bir ülkenin...

Türkiye’yi hava savunma sistemlerinden mahrum bırakmama adına...

Sonuç itibariyle hükümetleri...

Ülke ekonomisini zora sokmuş olsa bile...

Bu yönde adım atmış olması...

Dalga geçilecek bir durum değil...

Ulus olarak topyekün duruş sergilenmesi gereken bir durumdur...

* * *

Bu türden bir tutum kimseyi ‘YANDAŞ’ durumuna sokmaz...

Olsa olsa vatanseverlikte birleştirir...

* * *

Günlük siyaset uğruna...

Sırf muhalif olduğunuz bir hükümet...

Ülkenin milli savunma sistemindeki bir açığı kapatmak için aldığı S400 sistemleri yüzünden köşeye sıkıştırılıyor diye...

İçten içe seviniyorsanız...

Ben sizin vatanseverliğinizi sorgular...

Türkiye’nin toprak bütünlüğünü hiçleyen...

Hatta bizatihi tehdit eden...

ABD hükümetine doğrudan veya dolaylı...

Objektif veya subjektif hizmet ettiğinizi düşünürüm...