23 Ekim 2021 Cumartesi 10:54:36

Avcılık yasaklansın

Paylaş

Temmuz ayının sonundan itibaren başlayan orman yangınlarında son 20 yılda kaybettiğimiz kadar ormanlık alan kaybettik. Milyonlarca hayvan yangınlarda zarar görmüşken 21 Ağustosta da  av sezonu  başladı.  Tarım ve Ormancılık Bakanlığı kararıyla Muğla ve Antalya’da zarar gören avlakların avlanması bu yıl ava kapatıldı.  Yeni av sezonunda Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (UCN)   tarafından hassas tür ilan edilen elmabaş ördek ve üveyik başta olmak üzere birçok kuş türü ve memelilerden tilki, yaban domuzu, çakal, yaban tavşanı ve ada tavşanının avına izin verildi. Oysaki bu hayvanlar yaban yaşamda sadece kendi doğal yırtıcılarının avı olmalılar. Başka bir canlıyı öldürmenin sporu, turizmi, hobisi, ihalesi olamaz!  Dünya üzerindeki yaşamı paylaştığımız canlılardan bahsediyoruz, onlar uzak ve yakın komşularımız.

Tarım Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, hangi canlının kaç birey, ne koşullarda, nerelerde öldürüleceğine karar vermek yerine, onları koruyan kararlar almalıdır. Geçtiğimiz 16 yıl içinde yaklaşık 17 bin avcılık kursu açılmış ve yaklaşık 500 bin kişi avcılık sertifikası almıştır. Doğanın korunmasından sorumlu kurumlar, silah endüstrisinin ve avcıların doğamızı yok etmesine ne yazık ki seyirci kalmakta, daha da üzücüsü bu durumu teşvik etmektedir. Nesli tehlike altındaki kimi türler bile ava açılmaktadır.

Ayrıca, 1 Temmuz 2020’de TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndan geçen Kanun Teklifi’nin 15. Maddesi’ne getirilen bir ek ile yabancı diplomat ve “üst düzey misafirlerin” diledikleri takdirde ücretsiz olarak avlanabilmesi ve yaşam alanları tahrip edildiği için yerleşim yerlerine gelen ayı, domuz gibi hayvanların da avlanabilmesinin yönetmeliğe bağlanması oy çokluğu ile kabul edilmiş bulunuyor. Doğamızı günbegün yok edecek olan bu kararların bir an önce durdurulması gerekmektedir. Kara Avcılığı Kanunu’nun ivedilikle değişmesini, Doğa Koruma Kanunu olarak yeniden düzenlenmesini ve doğa ihtisas mahkemeleri kurulmalıdır.