12 Nisan 2021 Pazartesi 18:13:51

Kemalizm ve Atatürkçülük...

Paylaş


Günlük hayatta Kemalizm ve Atatürkçülük’ü...

Çoğunlukla eş anlamlı kelimeler gibi kullanırız...

* * *

Hatta son yıllarda ülkemizde...

Daha ziyade Atatürkçülük kavramı kullanılır oldu...

* * *

Peki gerçekten de öyle mi?

* * *

Gerek Kuruluş Savaşı sırasında...

Gerekse sonrasında...

Batılılar...

Her zaman ve sadece...

Kemalizm kavramını kullandılar...

Atatürkçülük kavramını değil...

* * *

Diyebilirsiniz ki...

Kurtuluş Savaşı sırasında...

Henüz soyadı kanunu çıkmamıştı...

Ve Mustafa Kemal...

Henüz Atatürk soyadını almamıştı...

* * *

Ama işin aslı öyle değil...

* * *

Batılı siyasetçiler de...

Bilim adamları da...

Bugün hala Kemalizm kavramını kullanırlar...

Atatürkçülük kavramını değil...

* * *

Kimi okurum...

Bu ikisi arasında aslında hiçbir fark olmadığını...

Detaylara takılmanın bir anlamı olmadığını...

Düşünebilirler...

Ama ben buna katılmıyorum...

* * *

Kemalizm ve Atatürkçülük...

Kesinlikle aynı şeyler değildir...

* * *

Tıpkı aynı sıklıkla ve yanlışlıkla...

Batılılaşma kavramını, çağdaşlaşma kavramı ile aynı anlamda...

Kullanma hatasına düştüğümüz gibi...

* * *

Kemalizm...

Ekonomide, sanatta, bilimde, kültürde ve siyasette...

Gelişimini tamamlayamayarak geri kalmış...

Hatta yoğun sömürgecilik baskısı altında...

Geri bıraktırılmış...

Doğu toplumlarının...

İnsanlığın geldiği çağdaş uygarlık seviyesini...

Yeniden yakalamasının formülüdür...

Ve bütüncül bir projedir...

* * *

Kemalizm...

Ulusal bağımsızlık hedefinin...

Birbirlerinden asla kopmayacak...

Altı ilkeyle yakalanabileceğini iddia eder...

* * *

Bunlar...

Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Milliyetçilik ve Devrimcilik’tir...

* * *

Nasıl ki bir otomobil...

Motoruyla, şanzımanı ile, karoseri ile, yürüyen aksamı ile, direksiyonu ile, gaz ve  fren mekanizması ile...

Ayrılmaz bir bütündür...

Kemalizm de...

Yukarıdaki 6 ilke ile bir bütündür...

Birbirinden ayrılamaz...

* * *

Eğer hala...

Bu altı ilkenin bütünlüğünü savunuyorsanız...

Ve ülkemizin çıkışının

Formülü olduğuna inanıyorsanız...

O zaman Kemalist’siniz demektir...

* * *

Yok eğer...

Ben bir lider olarak Mustafa Kemal Atatürk’ü...

Bu ülkeyi var etmiş...

Kurucu lider olarak seviyor ve kabul ediyorum...

İlkelerinden de...

Sadece Cumhuriyetçilik ve Laiklik’i kabul ediyorum...

Diğerlerini ise günümüz koşullarında geçerli görmüyorum...

Diyorsanız...

O zaman siz...

Kemalist değil...

İyi bir Atatürkçü’sünüz...

* * *

Bu kötü birşey midir?

* * *

Elbette hayır!

* * *

Atatürkçülük...

Daha ziyade...

Atatürk’ün şahsına olan bir sevginin...

Ve Ortaçağ karşısında...

Modern hayat tarzını savunan en geniş kitlenin buluştuğu...

Asgari müştereklerin adıdır...

* * *

Ve orada...

Liberalinden, sosyal demokratına...

Merkez sağından, sosyalistine kadar...

En geniş kitle...

Kendisini rahat hissedebilir...

* * *

Atatürkçülük...

Bu haliyle...

Modern yaşam tarzı demektir...

* * *

Ama Kemalizm...

Atatürkçülük’ten fazla bir şeydir...

* * *

Ekonomisinden, siyasetine...

Sosyal hayatından, kültürüne kadar...

Başlı başına...

Türkiye’nin uç beyliği olduğu Doğu’nun...

Bütünlüklü ve birbirinden ayrılamaz ilkelerden oluşmuş...

Ulusal Bağımsızlık programıdır...

* * *

Nasıl ki bir otomobil...

Motoru olmadan çalışmaz...

Gaz pedalı olmadan hızlanamaz...

Fren mekanizması olmadan...

İhtiyaç anında durdurulamaz ise...

Kemalizm de...

Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Milliyetçilik ve Devrimcilik ilkeleri ile...

Bir bütündür, ayrıştırılamaz...

* * *

Mesela...

Kurtuluş Savaşı sonrası koşullarında...

Devletçilik’in zaruri olduğuna...

Ama...

Çağımızda artık devletçiliğin yeri olmadığına...

İnanıyorsanız...

İyi bir Liberal ve Atatürkçü olabilirsiniz...

Ama kesinlikle...

Bir Kemalist değilsiniz...

* * *

Olmak zorunda da değilsiniz...

* * *

Ama benim şahsi kanaatim odur ki..,

Kemalizm...

Bugün de...

Yarın da...

Türkiye’nin ve geri kalan Doğu’nun...

Tek kurtuluş reçetesidir...