16 Nisan 2021 Cuma 21:43:09

Vahabi-Selefi Arap Kültür Kuşatması...

Paylaş

 


Tarihte az sayıda...

Büyük oyun kurucu milletler vardır...

Ve Türkler bunların başında gelir...

* * *

Tamam...

Mesela Çinliler de büyük ve kadim bir millettir...

Zengin ve köklü bir medeniyet sahibidir...

Ama tarih boyunca oturduğu yerden de kalkmamıştır...

O zahmete katlanmamıştır...

* * *

Dünyanın bir noktasında...

 

Ha bire birşeyler üretip duran bir fabrika düşünün...

 

* * *

Bu üretimleri...

Yol üstündeki...

Binbir tehlikeyi göz önüne alıp...

Pazara taşıyan nakliyatçılar olmasa...

O üretimin ne kıymeti kalırdı?

* * *

Çeşitli merkezler tarafından...

Göçebe denilerek...

Tarihteki rolü küçümsenmeye çalışılan Türkler...

Üzengiyi bulmasaydı...

Uzun mesafe yolculuklarından...

Kargo taşımacılığından...

Süvari savaşlarından...

Bahsetmek mümkün olmazdı...

Ve o durumda...

Avrupa’nın batısının...

En doğudaki Çin kültüründen haberi olmaz...

Dünya ticareti gelişmez...

Doğu-Batı aksında bu ticarete hakim olmak...

Ve güvenliğini sağlamak için kurulan imparatorluklar doğmazdı...

* * *

Kaldı ki Türkler’in anayurdu olan Orta Asya...

Halen yerleşik oldukları...

Vazgeçmedikleri...

Şehirler kurup kök saldıkları...

 

Merkezi ve daimi ikametgahlarıdır...

* * *

Ama dönem dönem...

Nüfusta oluşan yoğunlaşmayla...

Biriken güç fazlası...

Sütün kabından taştığı gibi taşıp...

Dünya coğrafyasına akmıştır...

* * *

Nüfus fazlasının zaman zaman dışarı taşması...

 

Türkleri göçebe yapmaz!

 

* * *


Bugün dünyada en çok konuşulan dil...

Yaklaşık 1 milyar 300 milyon kişiyle Çince’dir...

Arkasından sırasıyla İngilizce, İspanyolca, Hintçe gelir...

Ve bu sıralamada...

Türkçe beşinci sırada gelir...

* * *

İngilizce ve İspanyolca’nın yaygınlığı...

Son 500 yılda...

Amerika’yla başlayan coğrafi fetihlerdeki...

Vahşi yöntemlerin...

Ve planlı programlı kültür emperyalizminin  sonucudur...

Aksi takdirde Türkçe...

Bugün dünyanın en yaygın üçüncü dili olurdu...

* * *

Diğer yandan söz konusu ilk beşte...

Kendisine ait alfabe üretmiş...

Üç ulustan biri Türklerdir...

* * *

Sonuç itibariyle Türkler...

Oturduğu yerden kımıldama zahmetinde bulunmayan...

Ve zamanla dinamizmini tüketip yok olması kaçınılmaz olan...

Yerel kültürleri...

Kah birbirleriyle alışveriş içinde tutarak...

 

Kah bir imparatorluk projesine katarak...

Kah olduğu yerden başka tarafa harekete zorlayarak...

Bugün bahsettiğimiz dünya kültürünün oluşmasında...

Başrol oynamıştır...

* * *

Türkler olmasaydı...

İslam dini bugün Arap yarımadasında...

Küçük bir kavmin dini olarak kalırdı...

* * *

Gelin görün ki...

Bugün Anadolu Türklüğü...

Arap kültürünün işgali altındadır...

Ve bunda asli neden...

Soğuk Savaş döneminde tohumları  atılan...

Yeşil Kuşak Projesi’nin yarattığı tahribattır...

* * *

Yeşil Kuşak Projesi...

Sovyetler Birliği’ni çembere almak...

 

İslam dünyasında...

 

Amerikan emperyalizminin çıkarlarına hizmet eden...

 

Petrol başta olmak üzere sahip olduğu zengin stratejik hammadde kaynaklarını...

 

İşleyemeden Batı’ya satan...

 

Bir işbirlikçi siyasi ve toplumsal yapı oluşturmayı hedefliyordu...

 

Ve büyük ölçüde başarılı oldu...

 

* * *

 

Yeşil Kuşak Projesi’nin en zorlu ayağı...

 

Türkiye Cumhuriyeti’ydi...

 

* * *

 

Çünkü...

 

Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu bu genç Cumhuriyet...

 

Laiklik...

 

Demokrasi...

 

Bilim...

 

Teknoloji...

 

Sanayileşme ve...

 

Aydınlanmanın...

 

İnsanlığın ortak değerleri olduğunu...

 

Avrupa’ya ait bir ayrıcalık olarak kalamayacağını...

 

Türklük ve İslam’ın da bu değerlerle bağdaşabileceğini savunuyordu...

 

* * *

 

Bu noktada Yeşil Kuşak Projesi’nin mimarları...

 

İslam dinini...

 

Sosyal, siyasal ve ekonomik rant kapısı olarak...

 

Sömüren kesimlerle elbirliği yaparak...

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin arkasından dolandılar...

 

Sırtından hançerlettiler...

 

Suyuna ve aşına zehir attırdılar...

 

* * *

 

Bu kesimler kah satın alındı...

 

Kah sil baştan yenileri üretildi...

 

Palazlandırıldı...

 

Teşkilatlandırıldı...

 

* * *

 

Bu kesimlerin başlıca hedefi Cumhuriyet değerleri...

 

Ve Türklük’tür...

 

Ve bu iki direnç noktasına...

 

Amansızca saldırırlar...

 

* * *

 

Bunu yaparken...

 

İslamı öne sürerek...

 

Aslında sadece Vahabi-Selefi Arap kavimlerinin...

 

Geleneksel etnik kültürünün...

 

Giyiminden, kültürüne, felsefesine kadar...

 

Türk kültürünü yozlaştırmasına çalışıyorlar...

 

* * *

 

Çünkü bunların ağa babaları olan Batı emperyalizmi...

 

Türküler’den geçmişin intikamını almak...

 

Ve gelecekte arıza çıkarma ihtimalini ortadan kaldırmak için...

 

Onlara öyle emrediyor...

 

* * *

 

Onlar ‘vur’ diyor...

 

Bunlar öldürmek için uğraşıyor...

 

* * *

 

Bu konuda toplumu uyarmaya çalışanlara her türlü kulp takıldı...

 

Komplo teorisyeni denilip küçümsendi...

 

* * *

 

Ta ki 15 Temmuz 2016’ya kadar...

 

* * *

 

Ama bilin ki...

 

Bu hikaye orada bitmedi...

 

* * *

 

Bu filmin devamı da var...

 

Başka aktörleri de...

 

* * *

 

Oyun devam ediyor...

 

* * *

 

Türkler’in...

 

Bu ülkedeki bilmem kaç etnik gruptan sadece biri olduğuna bizleri inandırmak da...

 

Bu oyunun bir parçasıdır!