20 Nisan 2021 Salı 16:54:54

Türkiye'nin Merkez'i Atatürk'tür...

Paylaş


Türkiye'de çok partili hayata geçişten beri...

Siyasi MERKEZ tanımı bulunmaya çalışılmıştır...

* * *

İsmet Paşa'nın...

"Biz merkezin soluyuz"...

Demesi ile beraber...

Giderek CHP merkez sol ile...

Demokrat Parti çizgisi ise merkez sağ ile özdeşleşti...

* * *

12 Eylül sonrası uzun süre...

Merkez Sağ'ı Özal'ın ANAP'ı...

Merkez Sol'u dönemin SHP'si temsil etti...

* * *

Ancak...

ANAP'ın inişe geçmesi ve sonrasında iktidardan düşmesi ile birlikte...

Hem Merkez Sağ'da...

Hem Merkez Sol'da...

Önce parçalanma...

Sonrasında da temsiliyet krizi başgösterdi...

* * *

90'lı yıllar...

Tıpkı Fetret Devri gibi...

Siyasette temsiliyet krizi ile...

Siyasi çalkantılar ile...

Siyasal istikrarsızlıklar ile...

Hiçbir yaraya merhem olamayan istikrarsız koalisyon hükümetleri ile...

Beraberindeki ekonomik çalkantılar ile...

Adeta kayboldu gitti...

* * *

2001 yılında Türkiye'de yaşanan derin ekonomik kriz...

Bu büyük dibe vurma...

Aslında geleneksel siyaset kurumları için de yolun sonuydu...

* * *

Halk...

Bu büyük krizin faturasını...

Geleneksel siyasi partilere kesti ve onları yok etti...

* * *

AK Parti...

İşte bu psikolojik ortamda ortaya çıktı...

* * *

Siyasi istikrarın MERKEZ'i...

Ekonomik istikrarın MERKEZ'i...

Tüm renklerin...

Tüm farklılıkların...

Barış, uzlaşı ve gönüllü birlikteliğinin MERKEZ'i...

Kısacası...

Türkiye'nin MERKEZ'i olarak kendini lanse etti...

Ve toplumda da karşılık buldu...

* * *

Eğer bu karşılığı bulmasa...

Girdiği her seçimden zaferle çıkamazdı...

* * *

Ama...

Özellikle 2010 referandumundan sonra AK Parti...

Bahçesindeki çiçeklerin bazılarını...

Kendi eliyle...

Yolmaya...

Ayıklamaya başladı...

* * *

Kurduğu kapsayıcı...

Toparlayıcı...

Uzlaşmacı dili...

Bir anda terkediverdi...

* * *

Bir zamanlar toplumu AK Parti'ye yönlendiren en büyük neden...

EKONOMİYE DAİR UMUTLAR'ken...

Artık bunun yerini büyük ölçüde...

EKONOMİK KAYGILAR aldı...

* * *

Ama tıpkı insanlar gibi...

Toplumlar da...

Sonuna kadar kaygılarla yönetilemez...

Çünkü insanı hayata bağlayan en büyük bağ...

UMUT'tur...

* * *

Çünkü insan da...

İnsanlık da...

Bir müddet sonra kaygıya karşı duyarsızlaşır...

Umutlanmayı özler...

* * *

Ve Türkiye toplumu...

Uzun bir aradan sonra tekrar...

Umut etmeyi özler hale geldi...

Kaygılanmaktan yoruldu...

Kaygıya karşı duyarsızlaştı...

* * *

Bu arada birşey daha oldu...

* * *

Türkiye toplumu Atatürk'ü yeniden keşfetti...

* * *

Devlet yönetimi Atatürk'ü sahiplenmeyi bırakıp...

Hatta itip kaktıkça...

Toplum Atatürk'ü daha çok anlamaya...

Daha çok sevmeye başladı...

* * *

Geçmişte Atatürk...

Dar siyasi bir anlam taşır...

Hatta CHP ile özdeşleşirken...

Ve dar kalıplara hapsedilirken...

CHP'nin MERKEZ'e oturarak genişleme stratejisi adına...

Transfer ettiği...

Bekaroğlu, Tanrıkulu gibi kimi isimlerin yarattığı tartışmalar...

Başka bir hayra vesile oldu...

Atatürk'ü CHP'nin tekelinden çıkardı ve gündelik siyasetin üstüne taşıdı...

* * *

Her görüşten Türk vatandaşı...

"Söz konusu vatansa, gerisi teferruatttır"...

Demeye başladıkça...

Atatürk sevgisi...

Türkiye'nin partiler üstü yeni merkez ekseni olmaya...

Vatanseverlik'in parolası haline gelmeye başladı...

* * *

Eskiden...

Kimi ideolojik akımlar...

Atatürk'ten haz etmez...

Hatta nefret ederken...

Kimi ideolojik kesimler...

O'nu kendisine mal etmeye çalışırdı...

* * *

Şimdi ise bütün ideolojik akımlar...

Milli ve gayri-milli olmak üzere ikiye yarıldı...

Ve sağcısı, solcusu, muhafazakarı, milliyetçisi, sosyalisti ile...

Milliliklerini muhafaza eden kesimler...

Birbirleri arasındaki farklılıkları korumakla beraber...

Vatanseverliği ortak payda...

Atatürk'ü ise onun parolası olarak görmeye başladı...

* * *

Bugün artık...

Merkez Sağ...

Merkez Sol'dan da öte...

Siyasal anlamda bir merkez anlayışı oluştu...

* * *

Atatürk'e saygı...

Atatürk'e vefa...

Sağ ve Sol kavramlarının da üstüne taşınarak...

Bu ülkenin yeni merkezi haline geldikçe...

Gerisi teferruata dönüştü...

* * *

Bunun siyasi sonuçları...

Önümüzdeki dönem Türkiye siyasetinde...

Somut olarak kendisini gösterecektir.