16 Nisan 2021 Cuma 20:54:49

Makul bir ABD dünya için lazım...

PaylaşŞurası bir gerçek ki...

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra...

Tek süper güç olan ABD...

Bu üstün konumunu iyi değerlendiremedi...

Ve dünya tarihinde bir nefes süresi sayılabilecek bir süre içinde...

Kabaca çeyrek yüzyılda...

Bu üstün konumunu yitiriverdi...

* * *

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan...

Ve Pentagon tarafından üretildiği iddia edilen bir rapora göre...

ABD...

Bu durumun...

Yani küresel güç tekeli olma özelliğinin...

Ellerinden kaydığının bilincinde...

* * *

Ancak...

"ABD Harp Okulu Stratejik Araştırmalar Enstitüsü" tarafından yayınlanan raporda...

Çözüm olarak özetle...

ABD'nin silahlı gücünün artırılarak...

Bir çeşit askeri yayılmacılık modeli geliştirilmesi öneriliyor...

* * *

Çıkış için düşünülen bu öneri...

Eğer akılsızlıktan değilse...

Çaresizlikten olabilir...

Ve ABD için çare olmak yerine onu çıkmaza sürükleyebilir..

* * *

ABD eğer tüm dünyayı...

Sopayla yola getireceğine inanmışsa...

Bu yolun sonunda ne kendisi için...

Ne de dünyanın geri kalanı için hayırlı sonuçlar çıkmaz...

* * *

Nitekim şimdiden..

Almanya başta olmak üzere...

Avrupa Birliği...

ABD'nin Rusya'ya uygulamaya çalıştığı yaptırımların...

Uluslararası hukuka aykırı olduğunu...

AB'nin buna destek olmayacağını yüksek sesle ifade etmeye başladı bile...

* * *

Anlayacağınız ABD...

Aklıselimi yitirdikçe...

Mevcut ittifaklarını da yitirme tehlikesine maruz kalıyor...

* * *

Gerçek şu ki...

Küresel jeopolitik açısından...

Dünyanın makul bir ABD'ye ihtiyacı var...

* * *

Ama bunun için ABD'nin...

Bir dönemin bittiğini idrak etmesi...

Ve kutuplardan bir kutup olmaya razı gelmesi şart!