20 Nisan 2021 Salı 16:50:06

Madde madde Katar'ın hikayesi...

Paylaş


Madde 1- Çağımız asimetrik savaşlar çağıdır. Büyük güçler, nükleer çağda, birbirleriyle direkt savaşmak yerine, taşeron örgütler vasıtasıyla sahada birbirlerini hırpalarlar, kendi çıkarlarını korumaya çalışırlar.

Madde 2- Büyük güçler, taşeron örgütlere destek verirken çoğu zaman bu desteği gizlerler. Böylece taşeron örgütler suça bulanırken, hem kendi elleri temiz kalır, hem ileride gündeme gelecek hukuki sorumluluktan kurtulurlar.

Madde 3- Büyük güçler mümkün mertebe tek taşeron kullanmazlar. Bazen sahada rekabet eden, birbirlerine düşmanlık yapan taşeronları bile aynı anda desteklerler. Bu şekilde alternatifler yaratırlar, bunları zaman zaman birbirine karşı kullanıp denetim altında tutarlar.

Madde 4- Büyük güçler, bu işler için bazen varolan taşeron örgütleri kullanırlar, bazen de yenilerini kurdururlar.

Madde 5- Büyük güçler çoğunlukla, taşeron örgütlerle başka 'sazan devletler' üzerinden ilişki kurarlar çünkü bu tür örgütlere destek verirken yüzde yüz saklamak mümkün değildir. Bu süreçte büyük güçler kendilerini saklarken, 'sazan devletler' başlarına gelecekten habersiz daha açık destek verirler. Kısacası büyük devletler, korlaşmış kömürü tutan maşayı da başka bir maşayla tutarlar.

Madde 6- Taşeron örgüt sahada her geçen gün daha fazla suça bulaştıkça, 'sazan devletler' de o suçun sorumluluğuna bulaşırlar. Bu arada büyük güçlerin çıkarları hayata geçmeye devam eder.

Madde 6- Oyunun sonuna doğru, taşeron örgütlerin suç defterleri kabardıkça kabarır. Büyük güçler kendi aralarında uzlaşma masasına otururken, kapanmak üzere olan dönem için taşeron örgütler arasından bazılarının günah keçisi olması gerekir.

Madde 7- Kapanmak üzere olan dönemin en simgeleşmiş, en yıpranmış, en çok suça bulaşmış taşeron örgütlerinin kalemi kırılır. Bu arada 'sazan gibi atlayıp' daha açık destek vermiş olan devletlere de bütün sorumluluk yüklenir.

Madde 8- Oyunun sonunda büyük güçler birbirleriyle el sıkışır, eller tertemiz yıkanır, ama geride bırakılan dönemin bütün sorumluluğu, taşeron örgütlere ve sazan gibi atlayıp onlara daha açıktan destek vermiş olan küçük devletlere yıkılır.

Katar'ın hikayesi budur.