Eğitim İş Kocaeli: "MESEM’ler çocukları ucuz iş gücüne katacak"

Eğitim İş  Kocaeli 1 Nolu Şube ve Veli-Der Kocaeli Şubesi mesleki ve teknik eğitimde yaşanan sorunları, sorunların veli ve öğrenci açısından sonuçlarını ve teknik öğretmen yetiştirme programındaki aksaklıkları konu alan  bir panel gerçekleştirdi. Şubeden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde eğitim gören öğrencilerin MESEM’lere yönlendirilmesinden, çocuk işçiliğe uzanan büyük bir problemi değerlendirme fırsatı bulduk.

"MESEM projesi nesnellikten ve gerçeklikten uzak"

Panelin en başında söz alan eğitimci Ahmet Güngör, MESEM projesinin günü birlik hazırlanmış nesnellikten ve gerçeklikten uzak bir proje olduğunu belirtti. MESEM projesi çocuk işçiliğe kapı araladığı için hem İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine ve hem de   Türkiye’nin de taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) ya göre de suçtur. Burada açık veya kapalı olarak yapılmaya çalışılan Türkiye’nin karşı karşıya bırakıldığı tehlikelerden biri olarak da belirtilen 8 veya 10 milyon civarındaki mülteci nüfusunun ucuz işçilik vasıflarını sağlayabilmesi için bir an önce MESEM’ler aracılığıyla verilecek mesleki yeterlilik belgeleridir. Bu durum sonucunda ucuz istihdam gücü sağlanarak ülke çapında gençlerimizi işsiz bırakacak veya ucuz işçiliğe mahkum bırakacak bir düzenlemenin yapılmasıdır. Çocukların bilinçli bir meslek seçimi yapabilmesi için ergenlik çağını geçmiş olması gerekmektedir.

"Ekonomik zorluklar yüzünden, örgün eğitim dışına çıkartılan çocukların sayısı artıyor"

Örgün eğitimden uzaklaşan veya örgün eğitim dışına çıkartılan çocukların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bunların sebeplerinin en başında ekonomik zorluklar gelmektedir. Veli-Der Kocaeli Şubesi  Başkan Yardımcısı Beyhan Korkmaz’ın belirttiği üzere veliler çocuklarını okula gönderirken yanlarına okulda beslenebilecekleri harçlığı verememektedir. Evde beslenip okula gönderilemeye çalışılan çocuklarda bile ailelerin çocuklarına yeterli beslenme olanağı vermedikleri anlaşılmaktadır. Ülkemizde Mesleki eğitimi sağlayacak öğretmenlerin yetiştirilmesinde en iyi seçeneklerden biri olarak bulunan Teknik Eğitim Fakülteleri Üniversitelerde öncelikle yoğun sayıda açılmış fakat günümüzde Teknik Eğitim Fakülteleri şekil değiştirerek Teknoloji Mühendisliği Fakültelerine dönüştürülmüştür.

"MESEM’ler çocukları ucuz iş gücüne katacak"

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Milli Eğitim Bakanlığının üniversitelerde öğretmen yetiştirmeyi düzenlemek yerine geçici çözümlerle öğretmenleri hizmet içi eğitim yaptırmak yoluyla eğitme yolunu seçmiştir.  Bu durumda ileriki yıllarda meslek okulları için meslek öğretmeni sorunu baş gösterecektir. Eğitimin karmaşık hale gelmiş sorunları geçici, etkisiz eylem ve kararlarla çözümlenemeyecek duruma gelmiştir. Bunun son basamağı ise üzerinde düşünülmeden tartışılmadan ortaya atılmış olan MESEM’lerdir. MESEM’ler yeterlilik sağlayamamış henüz gelişme çağındaki çocukları ucuz iş gücüne katacaktır. Bu durum Türkiye’de  yeni bir sorunun başlangıcı olmuştur.  

"Akademik mesleki ve teknik liseler açılmalıdır"

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden bağımsız olarak sınavla öğrenci alan matematik, fizik, kimya gibi akademik derslerin Fen Liseleri müfredatına eşit olan ve Fen lisesi diploması verilebilen akademik mesleki ve teknik liseler açılmalıdır. MESEM’lerin ilk uygulaması 19 Haziran 1986 yılında yürürlüğe giren Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca açılmış olan ve halen eğitim vermeye devam eden Mesleki Eğitim Merkezleri varken Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin MESEM’lere dönüştürülmesi uygulamasından vazgeçilmelidir. Mesleki Açık Öğretim Liseleri de MESEM’ler ile benzer belgelendirme sistemine sahip olduğundan belirsizlik ve karmaşaya sebep olmaktadır.”

Şube adına Şube Başkanı Sabri Mutlu davetlerine icabet eden önceki dönem MYK üyelerinden Ahmet Güngör’e, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım’a ve Veli-Der Kocaeli Şubesi Başkan Yardımcısı Beyhan Korkmaz’a plaket vererek teşekkür etti.

- Demokrat Kocaeli, Sivil Toplum bölümünde yayınlandı
https://demokratkocaeli.com/haber/10490015/egitim-is-kocaeli-mesemler-cocuklari-ucuz-is-gucune-katacak